Dokumentärfilm

DOKUMENTÄR I VÄRLDEN
Kasese Crist-19

En praktisk dokumentärfilmskurs med studier delvis förlagda i utlandet

Dokumentär i världen är en praktisk filmkurs som ger verktyg i att producera dokumentärfilm med särskild inriktning på sociala frågor, globalt och lokalt.
Kursen varvar praktik och teori under höstterminen, och du jobbar med kortare filmprojekt där du övar dig i film och ljudteknik. Du fördjupar dig i dokumentärfilmsprocessen där research, dramaturgi och manusarbete ingår. Du tittar också närmare på medias roll i samhället och viktiga globala frågor.
Under januari och februari åker kursen till Uganda för att producera dokumentärfilm. Du jobbar då i ett mindre filmteam med praktiskt filmarbete. Under den perioden genomför ni också ett kortare filmprojekt tillsammans med det lokala Röda Korset. Under mars och april redigerar du din film och planerar visningar på olika platser i Stockholm och övriga Sverige. Visningsperioden börjar i maj och pågår terminen ut.

Mål med kursen

Efter kursen ska du:
– ha grundläggande kunskap i dokumentärfilmsproduktion.
– ha kunskap och erfarenhet i projektarbete.
– kunna inspirera till att använda dokumentärfilm som verktyg i demokratiarbete.

Kurstid

27 augusti 2018 till 29 maj 2019. Under läsåret har du höstlov, jullov, sportlov och påsklov.

Antagningsvillkor

Goda kunskaper i engelska. Inga kunskaper i media krävs men är en merit. Du bör ha erfarenhet av andra kulturer. Engagemang i frivilligorganisationer och tidigare studier vid folkhögskola är också en merit.

Praktisk info

Materialkostnad 2000 kronor/läsår samt kostnader för kurslitteratur och studiebesök. För att bekräfta din plats betalar du 300 kronor som utgör ett förskott på materialkostnaden. Därutöver tillkommer kostnader för studierna utomlands (resa och uppehälle). För finansiering kontakta CSN.
Röda korsets Folkhögskola står för kamera och ljudutrustning till filmteamen (Canon fx100) och redigeringsdatorer utrustade med Premiere 5,5). All undervisning och alla föreläsningar är kostnadsfria.

Sista ansökningsdagen är den 15 april. Vi tar även mot ansökningar efter detta datum i mån av plats.

KURSANMÄLAN

För mer information kontakta kursansvarig:

RKFHS 399

Birger Nilsson tel: 070-2693220 birger.nilsson@redcross.se

Kommentera