Gymnasieår 2- Vi i Världen

 

 

Motsvarar gymnasieskolans andra år

Vi i världen motsvarar andra året på gymnasiet och sträcker sig över två terminer. Kursen fokuserar på vår plats i det lokala och globala samhället och har som mål att arbeta med utåtriktad verksamhet, det vill säga kontakter med närsamhället. Du får fördjupade kunskaper om det svenska samhället och dess roll i världen. Dessutom deltar du i skolans övriga aktiviteter, till exempel friluftsdagar och föreläsningar om mänskliga rättigheter. Kursen ger möjlighet till behörighetsgivande studier i  svenska, svenska som andraspråk, matematik, samhällskunskap och engelska. Vi i Världen är en allmän kurs på Röda Korsets folkhögskola.

Mål med kursen

Efter kursen ska du kunna:

  • kunna använda svenska språket i tal och skrift för att uttrycka sina åsikter på olika sätt
  • veta hur man söker information i olika sammanhang
  • ha tillräckliga kunskaper om världen och Sverige för att kunna vara aktiv i samhället
  • ha varit delaktig till att forma kursen så att gruppens erfarenheter och intressen tagits till vara
  • ha tillräckliga kunskaper för att kunna gå vidare med sina gymnasiestudier
  • ha fått bättre självförtroende för att kunna påverka sitt eget liv
Antagningsvillkor

Svenska grund, svenska som andraspråk grund eller motsvarande kunskaper.

Behörigheter

Möjlighet till behörighetsgivande studier i svenska 1, svenska som andraspråk 1, matematik 1, samhällskunskap 1 och engelska 5.

Kursstart

26 augusti 2019.
Löpande antagning.

Praktisk info

Var beredd på att köpa den kurslitteratur som behövs för kursen. Ibland tillkommer utgifter för studiebesök och dylikt.
Skolan tar ut en materialavgift på 1000 kronor per termin på samtliga kurser.
Kursen pågår två terminer.

Undrar du över kursens innehåll?

Kontakta kursansvarig Ronak Novrouzpour ronak.novrouzpour@redcross.se
Expeditionen: fhsk@redcross.se

Kommentera