Klimatomställning i teori & praktik

– MOBILISERING FÖR EN EKOLOGISKT OCH SOCIALT HÅLLBAR VÄRLD

Klimatomställning i teori och praktik på Röda Korsets folkhögskola är en kurs för dig som vill få en bred kunskapsbas  inom fältet klimatomställning och hållbarhet. Moment kring individuell omställning och globala förändringsprocesser avlöser varandra, liksom teori och praktik. Kursen gör många intressanta studiebesök och projekt i Sverige men även en studieresa med tåg i Europa. Praktik på relevant arbetsplats görs på vårterminen.

Klimatomställning i teori och praktik fokuserar på omvärldskunskap, hållbarhetsstudier, omställningsarbete och aktivism med omväxlande teoretiska och praktiska inslagKursen går igenom klimatförändringens historia med genus, klass- och globala perspektiv. Gemensamma analyser av viktiga klimatdokument och globala överenskommelser, samt diskussioner kring begrepp som hållbarhet, makt och rättvisa är en del av kursinnehållet. Att diskutera och analysera olika lösningar och framtidsscenarier är en annan del. Parallellt löper mer praktiska moment med målsättningen att lära känna och eventuellt initiera odlings- och omställningsprojekt i närområdet, samt att få mer kunskap om hållbar mat och matens klimatpåverkan. 

Som en del av kursen reser vi på en tågresa i Europa för att ta del av det hållbarhetsarbete som sker utanför Sveriges gränser. 

På vårterminen görs en längre praktik på en myndighet, organisation eller företag. Efter praktiken påbörjas ett informationsarbete där ni som kursdeltagare går ut i skolor eller andra platser och informerar om ett tema eller ämne som ni fördjupat er i. Underlaget till fördjupningen kan vara resan, praktiken eller något annat delmoment av kursen.  

Under kursen kommer du att få lära dig att hålla workshops och få verktyg för att kunna driva egna projekt.  

Ibland sker undervisningen i temaform tillsammans med andra kurser på skolan. Det kan vara gemensamma föreläsningar och workshops med teman som demokrati, mänskliga rättigheter och hållbarhet. I början av läsåret anordnas en gemensam friluftsdag för alla på skolan. 

Efter avslutad kurs förväntas deltagarna: 

  • ha fått bättre insikt om sin personliga relation till och ingång i klimatfrågan  
  • ha en bred kunskap om klimatförändringarnas historia
  • ha fördjupad kunskap i centrala klimatdokument och klimatåtgärder
  • ha fått god inblick i konkreta, ”folkliga” omställningsprojekt 
  • ha erhållit ett kritiskt förhållningssätt till centrala begrepp inom området 
  • arbeta aktivt i projekt inom och/eller mobilisera politiskt för klimatomställningen  
  • hålla workshops, leda seminarier och skriva rapporter
  • ha genomfört en längre praktik

Undrar du över kursens innehåll kan du kontakta kursansvarig Karin Ekström karin.ekstrom@redcross.se

KURSINFORMATION

Kurstid:
24/8 2020- 28/5 2021
Studierna är på heltid och är studiemedelsberättigande.

Materialkostnad:
1000 kr/termin

Anmälan och antagning:
Sista ansökningsdag 15 april.
Goda kunskaper i engelska, engagemang i frivilligorganisation eller erfarenhet av socialt arbete är en merit.

Kursansvarig:
Karin Ekström

PRODUKTIONER AV DELTAGARE PÅ Kursen klimatomställning i teori & praktik

Klimatkursen har gjort en sammanställning av sitt år på Röda Korsets folkhögskola.

Klimatkursen Årsboken 2019-2020

Kursen Klimatomställning i teori och praktik på Röda Korsets folkhögskola, i samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning, startar ett nätverk för ett grönare närområde med större samhörighet. Måndag 27 april påbörjas projektet genom att pallkragar och jord levereras till skolan.

Nätverket, där alla hjälps åt att vattna och behålla en trevlig miljö runt odlingarna, innebär en möjlighet för boende i området att få mer kunskap om odling, hållbar mat och matens klimatpåverkan. I Facebook-gruppen Skäris odlar med Röda Korsets folkhögskola kan den som vill anmäla sitt intresse.