Klimatomställning i teori & praktik

– MOBILISERING FÖR EN HÅLLBAR VÄRLD

Vill du skaffa dig bred kunskap runt klimat i teori och praktik? På kursen belyser vi klimatkrisen ur olika perspektiv så att du kan lägga det stora pusslet för att förstå och kunna koppla ihop olika områden. Genom att blanda teori och praktik och läsa om både globala förändringsprocesser och individuell omställning skaffar du dig verktyg för att jobba med hållbarhet i framtiden.

I kursen ingår spännande studiebesök i Sverige och eventuellt en resa med tåg i Europa (om pandemin tillåter det). Under vårterminen gör du praktik på en myndighet, företag eller organisation.

Klimatomställning i teori och praktik fokuserar på omvärldskunskap, hållbarhetsstudier, omställningsarbete och aktivism med omväxlande teoretiska och praktiska inslagKursen går igenom klimatförändringens historia med genus, klass- och globala perspektiv. Gemensamma analyser av viktiga klimatdokument och globala överenskommelser, samt diskussioner kring begrepp som hållbarhet, makt och rättvisa är en del av kursinnehållet. Att diskutera och analysera olika lösningar och framtidsscenarier är en annan del. Parallellt löper mer praktiska moment med målsättningen att lära känna och eventuellt initiera odlings- och omställningsprojekt i närområdet, samt att få mer kunskap om hållbar mat och matens klimatpåverkan. 

Som en del av kursen planeras en tågresa i Europa för att ta del av det hållbarhetsarbete som sker utanför Sveriges gränser. Vi måste dock förhålla oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring resande, vilket kan påverka kursens upplägg.

På vårterminen görs en längre praktik på en myndighet, organisation eller företag. Efter praktiken påbörjas ett informationsarbete där ni som kursdeltagare går ut i skolor eller andra platser och informerar om ett tema eller ämne som ni fördjupat er i. Underlaget till fördjupningen kan vara resan, praktiken eller något annat delmoment av kursen.  

Under kursen kommer du att få lära dig att hålla workshops och få verktyg för att kunna driva egna projekt.  

Ibland sker undervisningen i temaform tillsammans med andra kurser på skolan. Det kan vara gemensamma föreläsningar och workshops med teman som demokrati, mänskliga rättigheter och hållbarhet. I början av läsåret anordnas en gemensam friluftsdag för alla på skolan. 

Efter avslutad kurs förväntas deltagarna: 

  • ha fått bättre insikt om sin personliga relation till och ingång i klimatfrågan  
  • ha en bred kunskap om klimatförändringarnas historia
  • ha fördjupad kunskap i centrala klimatdokument och klimatåtgärder
  • ha fått god inblick i konkreta, ”folkliga” omställningsprojekt 
  • ha erhållit ett kritiskt förhållningssätt till centrala begrepp inom området 
  • arbeta aktivt i projekt inom och/eller mobilisera politiskt för klimatomställningen  
  • hålla workshops, leda seminarier och skriva rapporter
  • ha genomfört en längre praktik

Undrar du över kursens innehåll kan du kontakta kursansvarig Karin Ekström karin.ekstrom@redcross.se

KURSINFORMATION

Kurstid:
25/8 2021 -1/6 2022
Studierna är på heltid och är studiemedelsberättigande.

Avgift:
Undervisningen är gratis. Du betalar en serviceavgift som är 2000 kr för läsåret. Den täcker försäkring, licenser och visst material. Avgiften faktureras i början av höstterminen. 

Anmälan och antagning:
Sök nu till höstens kurs. I mån av plats tar vi emot ansökningar fram till kursstart.

Goda kunskaper i engelska, engagemang i frivilligorganisation eller erfarenhet av socialt arbete är en merit.

Kursansvarig:
Karin Ekström

”Det var klimatförändringar ur maktperspektiv som fick mig att känna att jag faktiskt ville läsa kursen, och jag blev inte besviken. Jag har lärt mig massor. Men jag är också glad att jag halkade in på kursen av andra anledningar. Framförallt att jag förstår vilken kris vi faktiskt befinner oss i, och jag tycker att jag hittills även fått med mig sätt att hantera den – både för mig själv och i det stora hela.”

Mer om kursen och DELTAGArna på  klimatomställning i teori & praktik

Hur är det att gå Klimatkursen?

Är du nyfiken på att veta mer om hur det är att gå kursen? Här berättar några av årets deltagare om vad de tycker

Individens ansvar

Har vi ett individuellt ansvar för att samhället ska ställa om och bli mer hållbart? Hur kan vi agera? 

Irene berättar om sin erfarenhet av Klimatkursen

Irene är också en av årets deltagare i Klimatkursen. Irene är från Spanien och här berättar hon om sitt möte med folkhögskolans värld och om sitt projektarbete på kursen

KLIMATKURSENS ÅRSBOK 2019-2020– en sammanställning av deltagarnas år på Röda Korsets folkhögskola!

Kursen Klimatomställning i teori och praktik på Röda Korsets folkhögskola, i samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning, startade under läsåret 19/20 ett nätverk för ett grönare närområde med större samhörighet. Stadsdelen har bidragit med pallkragar och jord och deltagarna på kursen har planerat och sjösatt projektet.

Via en Facebookgrupp har ett lokalt nätverk skapats där alla hjälps åt att vattna och behålla en trevlig miljö runt odlingarna. Det innebär en möjlighet för boende i området att få mer kunskap om odling, hållbar mat och matens klimatpåverkan. Under sommaren skötte Fryshuset odlingarna och projektet kommer att fortsätta att drivas tillsammans. 

Läs om projektet i lokaltidningen Mitt i Skärholmen 

 

liubov

Läs om vad en av årets deltagare gör på sin praktik på Svenska Röda Korsets huvudkontor!