fbpx
Allmän kurs gymnasiebehörighet

Vill du ge gymnasiestudierna en ny chans? Skaffa dig grundläggande behörighet i en trygg och inspirerande miljö hos oss på Röda Korsets folkhögskola i Skärholmen!

Vi i samhället är en allmän kurs som motsvarar första året på gymnasiet. Kursen är för dig som redan kan mycket svenska och känner det svenska samhället väl, men vill veta mer och vara en aktiv del av det. De ämnen som ingår är svenska, historia, samhällskunskap, matematik och datakunskap. 

Vi i samhället har en kulturprofil och kursen r många olika typer av studiebesök, utflykter och kreativa arbeten. De ämnen som ingår är svenska, historia, samhällskunskap, matematik och datakunskap.  

Undervisningen sker i mindre klasser i en trygg miljö och du studerar både individuellt och i grupp. Du lär dig mycket i samtalet med dina kurskamrater och lärare.  

Ibland sker undervisningen i temaform tillsammans med andra kurser på skolan. Det kan vara gemensamma föreläsningar och workshops med teman som demokrati, mänskliga rättigheter och hållbarhet. I början av läsåret anordnas en gemensam friluftsdag.

Efter avslutad kurs förväntas deltagarna: 

– uttrycka sig nyanserat på det svenska språket i både tal och skrift 
– kunna använda datorn som ett hjälpmedel vid studier och söka efter information 
– kunna förklara hur det svenska samhället är uppbyggt och vara bekant med aktuella samhällsfrågor 
– kunna återge en del av Sveriges historia och se samband mellan gårdagens samhälle och samhället av idag 
–  ha fördjupat sina kunskaper i matematik

Undrar du över kursens innehåll kan du kontakta kursansvarig Åsa Petersson
asa.petersson@redcross.se

KURSINFORMATION

Kurstid:
25/8 2021 – 1/6 2022
Studierna är på heltid och är studiemedelsberättigande.

Avgift:
Undervisningen är gratis. Du betalar en serviceavgift som är 2000 kr för läsåret. Den täcker försäkring, licenser och visst material. Avgiften faktureras i början av terminen. 

Anmälan och antagning:
Sök nu till höstens kurs. I mån av plats tar vi emot ansökningar fram till kursstart.

Du bör ha SAS grund eller motsvarande kunskaper i svenska.

Kursansvarig:
Åsa Petersson

%d bloggare gillar detta: