fbpx
Gymnasiebehörighet

Vi i samhället på Röda Korsets folkhögskola i Stockholm är en allmän kurs som motsvarar första året på gymnasiet. Kursen är för dig som redan kan mycket svenska och känner det svenska samhället väl, men vill veta mer och vara en aktiv del av det. De ämnen som ingår är svenska, historia, samhällskunskap, matematik och datakunskap.

Vi i samhället har en kulturprofil och kursen r många olika typer av studiebesök, utflykter och kreativa arbeten. De ämnen som ingår är svenska, historia, samhällskunskap, matematik och datakunskap.  

Undervisningen sker i mindre klasser i en trygg miljö och du studerar både individuellt och i grupp. Du lär dig mycket i samtalet med dina kurskamrater och lärare.  

Ibland sker undervisningen i temaform tillsammans med andra kurser på skolan. Det kan vara gemensamma föreläsningar och workshops med teman som demokrati, mänskliga rättigheter och hållbarhet. I början av läsåret anordnas en gemensam friluftsdag.

Efter avslutad kurs förväntas deltagarna: 

– uttrycka sig nyanserat på det svenska språket i både tal och skrift 
– kunna använda datorn som ett hjälpmedel vid studier och söka efter information 
– kunna förklara hur det svenska samhället är uppbyggt och vara bekant med aktuella samhällsfrågor 
– kunna återge en del av Sveriges historia och se samband mellan gårdagens samhälle och samhället av idag 
–  ha fördjupat sina kunskaper i matematik

Undrar du över kursens innehåll kan du kontakta kursansvarig Åsa Petersson
asa.petersson@redcross.se

KURSINFORMATION

Kurstid:
24/8 2020 – 28/5 2021
Studierna är på heltid och är studiemedelsberättigande.

Materialkostnad:
1000 kr/termin

Anmälan och antagning:
Sista ansökningsdag 15 april, därefter löpande antagning.
Du bör ha SAS grund eller motsvarande kunskaper i svenska.

Kursansvarig:
Åsa Petersson

%d bloggare gillar detta: