Gymnasieår 1- Vi i Samhället

Motsvarar gymnasieskolans första år

Vi i samhället motsvarar första året på gymnasiet och sträcker sig över två terminer. Kursen har en kulturprofil och gör under läsåret mycket studiebesök, utflykter och olika kreativa arbeten. Dessutom deltar du i skolans övriga aktiviteter, till exempel friluftsdagar och  föreläsningar om mänskliga rättigheter. Kursen innehåller ämnena svenska, matematik, samhällskunskap, historia och datakunskap.

Mål med kursen

Efter ett år på Vi i samhället ska du kunna:
- uttrycka dig nyanserat på det svenska språket i både tal och skrift
- använda datorn som ett hjälpmedel i dina studier, och själv söka efter information
- förklara hur det svenska samhället är uppbyggt och är bekant med aktuella samhällsfrågor
- återge en del av Sveriges historia och se samband mellan gårdagens samhälle och samhället av idag
- Du har fördjupat dina kunskaper i matematik

Antagningsvillkor

Genom ett test i svenska visar du att du klarar att läsa och förstå en text på minst samma nivå som svenska som andraspråk i grundskolans senare år. Du visar också att du klarar att skriva en detaljerad text på svenska.

Genom en intervju visar du att du kan uttrycka dig väl och nyanserat i tal, samt att du är beredd att arbeta hemma med läxor och delta i skolarbetet varje dag.

Kurstider:

Vi har två kursstarter; våren 2020 samt hösten 2020.

För start vårterminen: 8 januari-  18 december 2020

För start höstterminen: 24 augusti 2020-28 maj 2021

Praktisk info

Studiebesöken är en viktig del av kursen. Du behöver därför ha ett SL-kort.
Vid enstaka tillfällen kan du själv behöva betala ett inträde till museum eller liknande.
Skolan tar ut en materialavgift på 1000 kronor per termin på samtliga kurser.

 

Undrar du över kursens innehåll? Kontakta skolans expedition:

Telefon: 08-680 18 83 eller 08-680 18 71

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.