Läs in behörighet till högskolan

SIKTA MOT HÖGSKOLAN

Läs in gymnasiet i Skärholmen, Stockholm

RKFHS 160

Motsvarar gymnasieskolans tredje år

Sikta mot högskolan motsvarar sista året på gymnasiet och sträcker sig över två terminer. Det är en högskoleförberedande kurs.
Förutom ämnesstudier i kärnämnen arbetar vi aktivt med högskoleförberedande övningar som att skriva akademiska texter och läsa och analysera olika former av texter, både skönlitteratur och facklitteratur. Vi övar inför högskoleprovet och vi gör studiebesök till olika universitet, högskolor och andra relevanta platser (i samråd med klassen.) Vi gör minst ett teaterbesök. Vi samarbetar också med resten av skolan i olika temaarbeten, där föreläsningar och grupparbeten ingår. Sikta mot högskolan är en allmän kurs på Röda Korsets Folkhögskola.

Mål med kursen

Efter kursen ska du kunna:

– uppnå behörigheter i de kärnämnen som fattas
– analysera och förstå olika typer av texter
– skriva texter med ett nyanserat och situationsanpassat språk
– vara förberedd på att fortsätta med vidare studier
– arbeta tillsammans med andra i grupp
– organisera dina studier och ta eget ansvar för inlärning

Antagningsvillkor

Minst två års studier på gymnasium, folkhögskola eller motsvarande, eller minst ett års studier på gymnasienivå och minst ett års arbetslivserfarenhet.
Vilken av våra allmänna kurser som passar dig bäst avgör vi i samråd utifrån dina tidigare behörigheter och förkunskaper.
Alla sökande kallas till antagningsintervju. Dokument från tidigare studier ska laddas upp tillsammans med ansökan eller tas med vid intervjutillfället.

Behörigheter

Möjlighet att få behörighet i:
Svenska 1, 2, 3
Engelska 5, 6
Matematik 1b och 2b
Historia 1a
Samhällskunskap 1b
Naturkurkunskap 1b
Religion 1a

Kursstart
27 augusti 2018. Ansök via hemsidan senast den 15 april.

Praktisk info

Var beredd på att köpa den kurslitteratur som behövs för kursen. Ibland tillkommer utgifter för studiebesök och dylikt.
Skolan tar ut en materialavgift på 1000 kronor per termin på samtliga kurser.

KURSANMÄLAN

Undrar du över kursens innehåll? Maila oss på fhsk@redcross.se

 

Undrar du hur det är att studera på folkhögskola?

Barki, Mariam, Jocke och Daniel, alla tidigare deltagare på vår kurs Sikta mot högskolan, berättar om sin tid på skolan. Hur var det att studera på Röda Korsets folkhögskola? Vad lärde de sig under sin tid på skolan, och vad gör de idag?

Kommentera