Ledarskap – och ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet

LEDARSKAP FÖR EN HÅLLBAR VÄRLD

UG Emma 2 188
Hållbar utveckling och ledarskap med utlandsförlagda studier 

Ledarskap för en hållbar värld vänder sig till dig som vill vara med och ta en ledande position för en hållbar värld.  Kursen tar avstamp i teorier kring förändringsprocesser. Vi studerar ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling tematiskt. Inom varje delområde tar vi upp aktuella frågor som t ex den krisande världsekonomin, fair trade (med möjlighet att bli Fair Trade-ambassadör), sociala företag, genus, antirasism och hållbar livsstil. Hur ser ett ledarskap ut som klarar av att hantera alla dessa svåra frågor? Vi menar att ett demokratiskt, medskapande ledarskap är rätt väg att gå och att sociala medier kan vara ett effektivt sätt att påverka demokratiska processer. Skolan betonar deltagarnas ansvar både för det egna och gruppens lärande. Arbete i små grupper varvas med diskussioner, föreläsningar, praktiska övningar och studiebesök. Vi bjuder in aktuella föreläsare som arbetar med frågorna i sin vardag och gör studiebesök på organisationer som försöker förändra och upplysa.

Kursen innehåller:

 • Ledarskapsteori: Vi utgår från boken Förändringsnavigatören av Greger Hjelm
 • Mänskliga rättigheter som grund till förändringsarbete
 • Projektplanering
 • Temadagar och föreläsningar kring aktuella frågor och omvärldsanalys
 • Agera utan att diskriminera: Sex dagars kurs kring antirasism och antidiskriminering
 • Fair trade och etisk handel – möjlighet till att bli ambassadör
 • Media och makt. Två veckor med djupgående nyhetsanalys med egna undersökningar
 • Studiebesök hos sociala rörelser
 • Omställning till ett mer hållbart samhälle
 • Genusteori
 • Kortkurs i foto- och filmteknik till stöd för fördjupningsarbetet
 • Workshop-metodik för interaktiva presentationer
 • Första hjälpen-utbildning med Röda Korset

Utlandsförlagda studier
Vårterminen präglas av studier i Sverige eller annat land som fastställs av skolan och som rekommenderas av Röda Korset. Studierna bedrivs i samarbete med en organisation som ligger i framkant vad gäller hållbart ledarskap och/eller utifrån en egen projektplan som tas fram under hösten. Fördjupningsarbetet ger en chans till att undersöka idéer och metoder kring ledarskap i praktiken. Utifrån fördjupningsarbetet görs ett informationsarbete på skolor, föreningar och andra platser efter hemkomsten.

Kursens mål

Efter kursen ska du:

 • Förstå och kunna använda ett demokratiskt ledarskap som passar för ideella organisationer
 • På djupet förstå förändringsarbete och agerandet bakom detta
 • Kunna upprätta en projektplan och följa den under ett fördjupningsarbete
 • Kunna göra en interaktiv presentation/workshop med stöd av bild, övningar och berättande
 • Kunna göra en omvärldsanalys, att se och bedöma faror och möjligheter i dagens värld
 • Kunna hantera analysverktyg kring: mänskliga rättigheter, konfliktlösning, makthandbok kring genus och rasism, hållbar samhällsförändring, sociala medier och medias påverkan på samhälle och individer.
 • Kunna ge första hjälpen vid olycksfall
Kurstid

27 augusti 2018 till 29 maj 2019
Under läsåret har du höstlov, jullov, sportlov och påsklov.

Antagningsvillkor

Goda kunskaper i engelska är ett plus. Engagemang i frivilligorganisation, tidigare studier vid folkhögskola eller erfarenhet av socialt arbete är en merit.

Praktisk information

Materialkostnad 2000 kronor/läsår samt kostnader för kurslitteratur och studiebesök. För att bekräfta din plats betalar du 300 kronor som utgör ett förskott på materialkostnaden. Därutöver tillkommer kostnader för studierna utomlands (resa och uppehälle). För finansiering kontakta CSN.
Sista ansökningsdag är 15 april. Vi tar även emot ansökningar efter detta datum i mån av plats.

KURSANMÄLAN

För mer information kontakta kursansvarig:

RKFHS 245

Göran Nordling tel: 0702-794833, e-post: goran.nordling@redcross.se

Kommentera