Klimatomställning i teori och praktik- mobilisering för en ekologiskt och socialt hållbar värld

Den här kursen är för dig som vill kunna leda projekt inom den stora klimatomställning som väntar. Din individuella omställning likväl som globala förändringsprocesser står på agendan, där teoretiska och praktiska moment avlöser varandra.
Som en del av kursen reser du antingen på en 2-3 veckor lång tågresa i Europa eller flera korta resor för att ta del av det hållbarhetsarbete som sker utanför Sveriges gränser. Oavsett resmål så är kursen flygfri- vi reser med tåg.

 

Kursbeskrivning

Vi läser klimatförändringens historia med genus, klass- och globala perspektiv.

Vi analyserar de mest inflytelserika dokumenten och synar globala överenskommelser, till exempel Parisavtalet.

Vi diskuterar kritiska begrepp så som hållbarhet och rättvisa, samt analyserar olika lösningar/framtidsscenarier.

En 2-3 veckor lång studieresa alternativt flera kortare resor i Europa genomförs med tåg under läsåret. Vi beösker då olika omställningsprojekt, ekobyar och organisationer som arbetar med klimatrelaterade frågor.

Under hela kursen har vi bokcirkel där vi fördjupar oss i någon bok på klimattemat, fack- eller skönlitterär. Parallellt löper mer praktiska moment, som kommer att innebära att lära känna odlings- och omställningsprojekt i närorten, samt att lära dig mer om matens klimatpåverkan.

Under våren görs en längre praktik på lämplig myndighet/organisation/företag. Kunskap i att hålla workshops och driva projekt ingår, samt ett större informationsarbete där du går ut i t ex skolor och informerar om ett tema/ämne som du fördjupat dig i under kursen, resan eller din praktik.

Kursmål

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

- ha fått koll på sin personliga relation till och ingång i klimatfrågan

- ha fått en bred kunskap om klimatförändringarnas historia och deras koppling till genus, klass, nord/syd, migration och flyktingskap

- ha fördjupat sig i centrala klimatdokument och klimatåtgärder- på global, nationell och lokal nivå

- ha fått god inblick i konkreta, ”folkliga” omställningsprojekt

- ha fått ett kritiskt förhållningssätt till ett antal centrala begrepp

- ha fått verktyg för att leda projekt inom och/eller mobilisera politiskt för klimatomställningen - hålla workshops, leda seminarier, skriva rapporter

- ha genomfört en längre praktik på relevant organisation/myndighet/företag

Kurstid

24 augusti 2020 till 28 maj 2021.
Under läsåret har du höstlov, jullov, sportlov och påsklov.

Antagningsvillkor

Goda kunskaper i engelska är ett plus. Engagemang i frivilligorganisation, tidigare studier vid folkhögskola eller erfarenhet av socialt arbete är en merit.

Praktisk information

Materialkostnad 2000 kronor/läsår samt kostnader för kurslitteratur och studiebesök. För att bekräfta din plats betalar du 300 kronor som utgör ett förskott på materialkostnaden. Därutöver tillkommer kostnader för studierna utomlands (resa och uppehälle). För finansiering kontakta CSN.
Sista ansökningsdag 15 april.

För mer information kontakta:

Kursledare Karin Ekström
karin.ekstrom@redcross.se

Expeditionen:
Tel:08-680 18 83
Tel: 08-680 18 71
fhsk@redcross.se

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.