-Klimatomställning i teori och praktik- mobilisering för en ekologiskt och socialt hållbar värld

Den här kursen är för dig som vill kunna leda projekt inom den stora klimatomställning som väntar. Din individuella omställning likväl som globala förändringsprocesser står på agendan, där teoretiska och praktiska moment avlöser varandra.
Som en del av kursen reser du på en tre veckor lång tågresa i Europa för att ta del av det hållbarhetsarbete som sker utanför Sveriges gränser.

Kursbeskrivning

Vi läser klimatförändringens historia med genus, klass- och globala perspektiv.

Vi analyserar de mest inflytelserika dokumenten och synar globala överenskommelser, till exempel Parisavtalet.

Vi diskuterar kritiska begrepp så som hållbarhet och rättvisa, samt analyserar olika lösningar/framtidsscenarier.

En tre veckor lång studieresa i Europa är planerad under oktober månad.
Vi kommer då att besöka omställningsprojekt, ekobyar och organisationer som arbetar med klimatflyktingar, samt Röda Korsets klimatcenter i Haag.

Under hela kursen har vi bokcirkel där vi fördjupar oss i någon bok på klimattemat, fack- eller skönlitterär. Parallellt löper mer praktiska moment, som kommer att innebära att lära känna odlings- och omställningsprojekt i närorten, samt att lära dig mer om matens klimatpåverkan.

Under våren görs en längre praktik på lämplig myndighet/organisation/företag. Kunskap i att hålla workshops och driva projekt ingår, samt ett större informationsarbete där du går ut i t ex skolor och informerar om ett tema/ämne som du fördjupat dig i under kursen, resan eller din praktik.

Kursmål

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

- ha fått koll på sin personliga relation till och ingång i klimatfrågan

- ha fått en bred kunskap om klimatförändringarnas historia och deras koppling till genus, klass, nord/syd, migration och flyktingskap

- ha fördjupat sig i centrala klimatdokument och klimatåtgärder- på global, nationell och lokal nivå

- ha fått god inblick i konkreta, ”folkliga” omställningsprojekt

- ha fått ett kritiskt förhållningssätt till ett antal centrala begrepp

- ha fått verktyg för att leda projekt inom och/eller mobilisera politiskt för klimatomställningen - hålla workshops, leda seminarier, skriva rapporter

- ha genomfört en längre praktik på relevant organisation/myndighet/företag

Kurstid

26 augusti 2019 till 28 maj 2020
Under läsåret har du höstlov, jullov, sportlov och påsklov.

Antagningsvillkor

Goda kunskaper i engelska är ett plus. Engagemang i frivilligorganisation, tidigare studier vid folkhögskola eller erfarenhet av socialt arbete är en merit.

Praktisk information

Materialkostnad 2000 kronor/läsår samt kostnader för kurslitteratur och studiebesök. För att bekräfta din plats betalar du 300 kronor som utgör ett förskott på materialkostnaden. Därutöver tillkommer kostnader för studierna utomlands (resa och uppehälle). För finansiering kontakta CSN.
Löpande antagning.

För mer information kontakta:

Kursledare Karin Ekström
karin.ekstrom@redcross.se

Expeditionen:
Tel:08-680 18 83
Tel: 08-680 18 71
fhsk@redcross.se

 

Kommentera