Genus och mänskliga rättigheter

Är du intresserad av genusfrågor, feminism, fred och frihet från diskriminering?
Genus och mänskliga rättigheter är en kurs för dig som vill veta mer om normkritiska perspektiv och intersektionalitet. Kursen förbereder dig för att arbeta med dessa frågor i framtiden. 

En kurs i tre teman

Tema 1: Förorten
Temat tar utgångspunkt i närområdet och kring kursens deltagare. Vilka frågor är viktiga i Skärholmen med omnejd? Vilka strukturer ingår vi själva i? Hur styr media bilden av de som lever i förorten?

Tema 2: Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter
Hur ser kvinnors livsvillkor ut ur ett nationellt och internationellt perspektiv? Diskussion och problematisering kring CEDAW (Convention on Ending Discrimination Against Women).

Tema 3: Utlandsförlagda studier
Fördjupning i landkunskap, språk och genusfrågor och kvinnors livsvillkor i det land resan går till. Skolan bestämmer vart kursdeltagare kan och får resa, detta sker utifrån säkerhetsbedömningar i samråd med Svenska Röda Korset och Internationella Röda Korsets Federation. Deltagarna studerar en fråga de själva valt.

Mål med kursen

Efter kursen ska du:
- ha blivit mer medveten om din egen position i olika samhällsstrukturer och hur du kan agera för att vara en del av förändringsprocesser
- aktivt arbetat i grupp
- fått grundläggande kunskap om diskriminering utifrån ett genusperspektiv
- fått grundläggande kunskap om mänskliga rättigheter och särskilt om CEDAW
- ha kunskap om hur du kan hämta relevant information för att skapa en workshop/föreläsning
- aktivt ha skapat och deltagit i utåtriktat informationsarbete genom att hålla en workshop/föreläsning eller utställning
- aktivt deltagit i volontärt arbete inom Röda Korsets eller annan icke-statlig organisations regi.

Kurstid

26 augusti 2019 till 28 maj 2020
Under läsåret har du höstlov, jullov, sportlov och påsklov.

Antagningsvillkor

Vi förväntar oss att du har ett intresse för mänskliga rättigheter, att du har ett engagemang för att fördjupa dig och bearbeta den kunskap som ges under kursen. Goda kunskaper i engelska är ett plus. Engagemang i frivilligorganisation eller erfarenhet av socialt arbete är en merit.

Praktisk info

Materialkostnad 2000 kronor/läsår samt kostnader för kurslitteratur och studiebesök. För att bekräfta din plats betalar du 300 kronor som utgör ett förskott på materialkostnaden. Därutöver tillkommer kostnader för studierna utomlands (resa och uppehälle). För finansiering kontakta CSN.

Sista ansökningsdag 15 april. Vi tar även emot ansökningar efter detta datum i mån av plats.

För mer information kontakta

IMG_0501

Pija Johanson, kursansvarig: pija.johanson@redcross.se

 

En reaktion på ”Genus och mänskliga rättigheter

Kommentera