Genus och mänskliga rättigheter

Är du intresserad av genusfrågor, feminism och frihet från diskriminering?

Genus och mänskliga rättigheter är en kurs för dig som vill veta mer om normkritiska perspektiv och intersektionalitet. Kursen ger dig verktyg för att mobilisera och verka för ett jämställt samhälle samt förbereder dig för att arbeta med dessa frågor i framtiden.

Kursbeskrivning

Vi studerar kvinnorörelsen historiskt och globalt ur ett genusperspektiv. Hur ser kvinnors livsvillkor ut ur ett nationellt och internationellt perspektiv? Vilka internationella överenskommelser har slutits? Vilka sociala rörelser har drivit på jämställdhetsarbetet?

Vi fördjupar oss i ett tema om Förorten som utgår från närområdet och kursens deltagare. Vilka frågor är viktiga i Skärholmen med omnejd? Vilka strukturer ingår vi själva i? Hur styr media bilden av dem som lever i förorten?

Under kursen arbetar vi med påverkan och olika verktyg för att kunna påverka och föra ut ett budskap. Du får arbeta bland annat med podd, foto, sociala medier och workshop.

Under vårterminen reser vi till Sydafrika och genomför en fördjupande studie om livsvillkoren ur ett genusperspektiv. Ni arbetar i grupp och väljer tillsammans fördjupningsområde. Resultatet av er fördjupning använder ni till att mobilisera för en förändring. Vilka orättvisor har ni sett? Vilka förändringar är nödvändiga? Hur kan du/ni bidra till att uppnå dem? Vilken metod ni använder är upp till er. Ni har fått träna er på olika verktyg under höstterminen så ni kommer att vara väl förberedda!

 

Mål med kursen

Efter kursen ska du:

- ha blivit mer medveten om din egen position i olika samhällsstrukturer och hur du kan agera för att vara en del av förändringsprocesser

- kunna använda olika kommunikationsmetoder för att mobilisera och opinionsbilda för jämställdhet

- fått grundläggande kunskap om diskriminering utifrån ett genusperspektiv

- fått grundläggande kunskap om mänskliga rättigheter och särskilt om CEDAW

- fått grundläggande kunskap om den feministiska rörelsens framväxt

- ha kunskap om hur du kan hämta relevant information för att skapa en workshop/föreläsning

- aktivt ha skapat och deltagit i utåtriktat informationsarbete genom att hålla en workshop/föreläsning eller utställning

- aktivt deltagit i volontärt arbete inom Röda Korsets eller annan icke-statlig organisations regi

Kurstid

24 augusti 2020 till 28 maj 2021

Kursen ges på heltid.

Under läsåret har du höstlov, jullov, sportlov och påsklov.

 

Antagningsvillkor

Vi förväntar oss att du har ett intresse för mänskliga rättigheter, att du har ett engagemang för att fördjupa dig och bearbeta den kunskap som ges under kursen. Goda kunskaper i engelska är ett plus. Engagemang i frivilligorganisation eller erfarenhet av socialt arbete är en merit.

Praktisk info

Materialkostnad 2000 kronor/läsår samt kostnader för kurslitteratur och studiebesök. För att bekräfta din plats betalar du 300 kronor som utgör ett förskott på materialkostnaden. Därutöver tillkommer kostnader för studierna utomlands (resa och uppehälle). För finansiering kontakta CSN.

Sista ansökningsdag 15 april.

För mer information, kontakta kursledare Pija Johanson:

pija.johanson@redcross.se