Genus och mänskliga rättigheter

– Bli en del av din egen och samhällets förändring

plugga mänskliga rättigheter och jämlikhetsfrågor

Är du intresserad av genusfrågor, feminism och frihet från diskriminering? 
Genus och mänskliga rättigheter på Röda Korsets folkhögskola är en kurs för dig som vill veta mer om normkritiska perspektiv och intersektionalitet. Kursen ger dig verktyg för att mobilisera och verka för ett jämställt samhälle och förbereder dig för att arbeta som kommunikatör med dessa frågor. Om möjligt, två månaders utlandsförlagda studier under vårterminen. 

Kursen går igenom kvinnorörelsen historiskt och globalt ur ett genusperspektiv. Hur ser kvinnors livsvillkor ut ur ett nationellt och internationellt perspektiv? Vilka internationella överenskommelser har slutits? Vilka sociala rörelser har drivit på jämställdhetsarbetet?

Ett fördjupningstema är Förorten som utgår från närområdet och kursens deltagare. Vilka frågor är viktiga i Skärholmen med omnejd? Vilka strukturer ingår vi själva i? Hur styr media bilden av de som lever i förorten?

Under kursen arbetar vi med påverkan och olika verktyg för att kunna påverka och föra ut ett budskap. Du får arbeta med bland annat podd, foto, sociala medier och workshop. 

Informationen och kunskapen du tillägnat dig under hösten kommer du sedan att använda i informationsarbetet som sker i Sverige under vårterminens senare del. 

Ibland sker undervisningen i temaform tillsammans med andra kurser på skolan. Det kan vara gemensamma föreläsningar och workshops med teman som demokrati, mänskliga rättigheter och hållbarhet. I början av läsåret anordnas en gemensam friluftsdag för alla kurser på skolan.

Under vårterminen gör deltagarna en studieresa utomlands. Under resan genomförs en fördjupande studie om människors livsvillkor ur ett genusperspektiv. Deltagarna arbetar i grupp och väljer tillsammans fördjupningsområde. Resultatet av fördjupningsarbetet används till att mobilisera och arbeta för förändring.

Det finns möjlighet att på egen hand söka praktik inom relevant område alternativt att skapa och genomföra en fördjupning i Sverige.

Deltagarna bekostar själva resa och uppehälle. Det finns möjlighet att ta merkostnadslån för detta hos CSN. Röda Korsets försäkring gäller under resan. 

Obs! Detta upplägg kan komma att ändras på grund av riktlinjer för att förebygga smittspridning av Covid 19 (Corona).

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren

– ha blivit mer medveten om sin egen position i olika samhällsstrukturer och hur en kan agera för att vara en del av förändringsprocesser
– kunna använda olika kommunikationsmetoder för att mobilisera och opinionsbilda för jämställdhet
– ha fått grundläggande kunskap om diskriminering utifrån ett genusperspektiv
– ha grundläggande kunskap om mänskliga rättigheter och särskilt om CEDAW
– fått grundläggande kunskap om den feministiska rörelsens framväxt
– ha kunskap om hur relevant information inhämtas för att skapa en workshop/föreläsning
– aktivt ha skapat och deltagit i utåtriktat informationsarbete genom att hålla en workshop/föreläsning eller utställning

Undrar du över kursens innehåll är du välkommen att kontakta kursansvarig Pija Johanson

KURSINFORMATION

Kurstid:
25/8 2021 – 1/6 2022
Studierna är på heltid och är studiemedelsberättigande.

Avgift:
Undervisningen är gratis. Du betalar en serviceavgift som är 2000 kr för läsåret. Den täcker försäkring, licenser och visst material. Avgiften faktureras i början av terminen. 

Anmälan och antagning:
Sök nu till höstens kurs. I mån av plats tar vi emot ansökningar fram till kursstart.

Goda kunskaper i engelska, engagemang i frivilligorganisation eller erfarenhet av socialt arbete är en merit.

Kursansvarig:
Pija Johanson

Lyssna på genuskursens intressanta poddar!

Genus och mänskliga rättigheter
Bra eller dålig feminist?