Genus och mänskliga rättigheter

– Bli en del av din egen och samhällets förändring

Är du intresserad av genusfrågor, feminism och frihet från diskriminering? 
Genus och mänskliga rättigheter på Röda Korsets folkhögskola är en kurs för dig som vill veta mer om normkritiska perspektiv och intersektionalitet. Kursen ger dig verktyg för att mobilisera och verka för ett jämställt samhälle och förbereder dig för att arbeta som kommunikatör med dessa frågor. Två månaders utlandsförlagda studier under vårterminen. 

Kursen går igenom kvinnorörelsen historiskt och globalt ur ett genusperspektiv. Hur ser kvinnors livsvillkor ut ur ett nationellt och internationellt perspektiv? Vilka internationella överenskommelser har slutits? Vilka sociala rörelser har drivit på jämställdhetsarbetet? 

Ett fördjupningstema är Förorten som utgår från närområdet och kursens deltagare. Vilka frågor är viktiga i Skärholmen med omnejd? Vilka strukturer ingår vi själva i? Hur styr media bilden av de som lever i förorten? 

Under kursen arbetar vi med påverkan och olika verktyg för att kunna påverka och föra ut ett budskap. Du får arbeta med bland annat podd, foto, sociala medier och workshop.  

Ibland sker undervisningen i temaform tillsammans med andra kurser på skolan. Det kan vara gemensamma föreläsningar och workshops med teman som demokrati, mänskliga rättigheter och hållbarhet. I början av läsåret anordnas en gemensam friluftsdag för alla kurser på skolan. 

Under vårterminen reser kursen till Sydafrika och genomför en fördjupande studie om livsvillkoren ur ett genusperspektiv. Deltagarna arbetar i grupp och väljer tillsammans fördjupningsområde. Resultatet av fördjupningsarbetet används till att mobilisera och arbeta för förändring.  

Vi ställer oss frågor som; Vilka orättvisor är synliga? Vilka förändringar är nödvändiga? Hur kan vi bidra till att uppnå dem? Gruppen bestämmer vilken metod som används i projektarbetet 

Deltagarna bekostar själva resa och uppehälle. Det finns möjlighet att ta merkostnadslån för detta hos CSN. Röda Korsets försäkring gäller under resan.  

Obs! Detta upplägg kan komma att ändras på grund av riktlinjer för att förebygga smittspridning av Covid 19 (Corona).

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren: 

– ha blivit mer medveten om sin egen position i olika samhällsstrukturer och hur en kan agera för att vara en del av förändringsprocesser 
– kunna använda olika kommunikationsmetoder för att mobilisera och opinionsbilda för jämställdhet 
– ha fått grundläggande kunskap om diskriminering utifrån ett genusperspektiv 
– ha grundläggande kunskap om mänskliga rättigheter och särskilt om CEDAW 
– fått grundläggande kunskap om den feministiska rörelsens framväxt 
– ha kunskap om hur relevant information inhämtas för att skapa en workshop/föreläsning 
– aktivt ha skapat och deltagit i utåtriktat informationsarbete genom att hålla en workshop/föreläsning eller utställning 
– aktivt deltagit i volontärarbete inom Röda Korset eller annan icke-statlig organisation 

Undrar du över kursens innehåll kan du kontakta kursansvarig Pija Johanson pija.johanson@redcross.se

KURSINFORMATION

Kurstid:
25/8 2021 – 1/6 2022
Studierna är på heltid och är studiemedelsberättigande.

Materialkostnad:
1000 kr/termin

Anmälan och antagning:
Sista ansökningsdag 15 april.
Goda kunskaper i engelska, engagemang i frivilligorganisation eller erfarenhet av socialt arbete är en merit.

Kursansvarig:
Pija Johanson