Steget in i branschen

EN DOKUMENTÄRFILMSKURS PÅ AVANCERAD NIVÅ

Det här är en kurs för dig som har grundkunskaper i videoproduktion och har kunskap i det dokumentära uttrycket. Kursen förbereder dig för att kunna arbeta yrkesmässigt med dokumentärfilm som spetskompetens. Stor vikt ligger på praktiskt arbete. 

Kursinnehåll Termin 1.

Det dokumentära berättandet används idag inom allt ifrån reklamfilm, tv-reportage till biofilm. Du kan stå på flera ben som dokumentärfilmare. De tre huvudsakliga områdena som ingår i utbildningen är:

Oberoende filmare – Du får möjlighet att jobba med din egen dokumentärfilmsidé. Idéutveckling, projektering, dramaturgi och finansiering.

Tv-branschen  – Det dokumentära reportaget, film for social change. Intervjuteknik, sätta synk, teamarbete.

Uppdragsfilm – Lär dig förstå och översätta en uppdragsgivares behov till film. Samarbeta med  organisationer och beställare. Du får ett uppdrag med en extern beställare.

Termin 2 Distans

Praktik på produktionsbolag samt produktion av eget projekt.

Utbildningen manar även till att utveckla filmares samhällsengagemang och förmåga att arbeta självständigt i demokratisk anda. Kursen samarbetar med skolans andra utbildningar och ger dig inblick i frågor som asylprocess, migration, mänskliga rättigheter, hållbart ledarskap.

Mål

Att komma igång med egna professionella produktioner och känna sej trygg i sin roll som yrkesverksam filmare/inslagsproducent.

Kurskostnad

Du betalar en materialkostnad 1000 kr/termin 1 och 500 kr/termin 2.

Du behöver ha tillgång till egen kamera och redigeringsdator. Vi arbetar i Adobe Premier.

Kursledare: Lollo Jarnebrink

Lollo har arbetat med dokumentärer som tv-producent, projektledare, filmare och dramaturg. Hon har arbetat som frilansare med eget företag i 20 år på bl.a. TV4, SvT, UR, och Röda Korset.

Kurstid

Studierna är på heltid och är studiemedelsberättigande.

Kurstid, två terminer. 25/8 2021 - 1/6 2022

Höstlov, sportlov och påsklov

Anmälan och antagning

Grundkunskap i kamerateknik, redigering och dokumentärt berättande. Folkhögskola, fristående kurser eller egen erfarenhet. Ett arbetsprov i form av film eller klipp krävs.
Löpande antagning.

Arbetsprov skickas till Marie-Louise.Jarnebrink@redcross.se