Dokumentär i världen

Digitalt Öppet Hus tisdag 13 april kl 16-17

Ta chansen att chatta med våra erfarna lärare och några av årets deltagare.
Länk till öppet hus läggs upp här samma dag!

En praktisk dokumentärfilmskurs med studier delvis förlagda i utlandet

Dokumentär i världen är en praktisk filmkurs som ger verktyg i att producera dokumentärfilm med särskild inriktning på sociala frågor, globalt och lokalt.
Kursen varvar praktik och teori under höstterminen, och du jobbar med kortare filmprojekt där du övar dig i film och ljudteknik. Du fördjupar dig i dokumentärfilmsprocessen där research, dramaturgi och manusarbete ingår. Du tittar också närmare på medias roll i samhället och viktiga globala frågor.
Under januari och februari åker kursen till den afrikanska kontinenten för att producera dokumentärfilm. Du jobbar då i ett mindre filmteam med praktiskt filmarbete. Under den perioden genomför ni också ett kortare filmprojekt tillsammans med det lokala Röda Korset. Under mars och april redigerar du din film och planerar visningar på olika platser i Stockholm och övriga Sverige. Visningsperioden börjar i maj och pågår terminen ut.

Mål med kursen

Efter kursen ska du:
- ha grundläggande kunskap i dokumentärfilmsproduktion.
- ha kunskap och erfarenhet i projektarbete.
- kunna inspirera till att använda dokumentärfilm som verktyg i demokratiarbete.

Kurstid

25/8 2021 - 1/6 2022

Antagningsvillkor

Goda kunskaper i engelska. Inga kunskaper i media krävs men är en merit. Du bör ha erfarenhet av andra kulturer. Engagemang i frivilligorganisationer och tidigare studier vid folkhögskola är också en merit.

Praktisk info

Materialkostnad 2000 kronor/läsår samt kostnader för kurslitteratur och studiebesök. För att bekräfta din plats betalar du 300 kronor som utgör ett förskott på materialkostnaden. Därutöver tillkommer kostnader för studierna utomlands (resa och uppehälle). För finansiering kontakta CSN.
Röda korsets Folkhögskola står för kamera och ljudutrustning till filmteamen (Canon fx100) och redigeringsdatorer utrustade med Premiere 5,5). All undervisning och alla föreläsningar är kostnadsfria.

Sista ansökningsdag är den 15 april. Vi tar även mot ansökningar efter detta datum i mån av plats.

För mer information kring kursen, eller för kontakt med tidigare deltagare vänligen kontakta kursansvarig:

Birger Nilsson tel: 070-2693220 birger.nilsson@redcross.se

 

 

Tidigare deltagarproduktioner

 

 

Fiskvagnen II eller The Overtake

En film av: deltagare i Dokumentär i Världen 2019/2020

 

the Fruitful life of a Phenomenal Flower

I Kampala förväntas de unga följa sin föräldrars fotspår. För kvinnor innebär det att ägna sina liv åt familjen och hemmet. Vanessa drömmer om att göra någonting helt annat och slits mellan omgivningens påtryckningar och sin egen vilja.
En film av: Jessica Borch och Tobias Forsén

 

Lesbophobia

En film av: Adrian Ringström