Dokumentär i världen

praktisk dokumentärfilmskurs med studier förlagda i utlandet

 

Dokumentär i världen på Röda Korsets folkhögskola i Stockholm är en kurs för dig som vill få grundläggande kunskaper i filmteknik och producera en dokumentärfilm med globala och sociala frågor i fokus. En del av vårterminen är förlagd till utlandet där du jobbar i team med att producera en dokumentärfilm. Filmpremiär hålls enligt tradition på Bio Rio i Stockholm! 

 

På höstterminen varvas teori och praktik, och du jobbar med kortare filmprojekt med övning i film och ljudteknik. Fördjupning i dokumentärfilmsprocessen där research, dramaturgi och manusarbete ingår. Kursen tittar även närmare på medias roll i samhället och dess betydelse för viktiga globala frågor. 

Under januari och februari åker kursen, om möjligt, utomlands (senast Uganda) för att producera dokumentärfilm. När det är möjligt genomförs också ett kortare filmprojekt tillsammans med det lokala Röda Korset. Vi förhåller oss dock till Folkhälsomyndighetens direktiv när det gäller resande och årets klass har filmat i Sverige.  Tillbaka på skolan i Skärholmen redigerar grupperna sina filmer och planerar visningar på olika platser. Filmvisningsperioden börjar i maj och pågår terminen ut. 

På skolan finns en liten biograf som används för filmvisning. Det finns även ett antal redigeringsrum med den utrustning deltagarna behöver. 

Ibland sker undervisningen i temaform tillsammans med andra kurser på skolan. Det kan vara gemensamma föreläsningar och workshops med teman som demokrati, mänskliga rättigheter och hållbarhet. I början av läsåret anordnas en gemensam friluftsdag för alla på skolan. 

dokumentärfilm, filmkurs, globalt fokus, dokumentärt berättande

Mål med kursen

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren: 

  • ha grundläggande kunskap i dokumentärfilmsproduktion 
  • ha kunskap och erfarenhet av projektarbete 
  • kunna använda dokumentärfilm som verktyg i demokratiarbete 
  • ha kunskap i olika globala frågor 
  • ha genomfört en kurs i Första hjälpen vid olycksfall 
 
Kurstid

25/8 2021 - 1/6 2022

 
Antagningsvillkor

Goda kunskaper i engelska. Inga kunskaper i media krävs men är en merit. Du bör ha erfarenhet av andra kulturer. Engagemang i frivilligorganisationer och tidigare studier vid folkhögskola är också en merit.

 
Praktisk info

Avgift på 2000 kronor/läsår som täcker försäkring, licenser och visst material samt lån av utrustning för skolarbetet. Det kan tillkomma kostnader för kurslitteratur och studiebesök. Därutöver tillkommer kostnader för studierna utomlands (resa och uppehälle). För finansiering kontakta CSN.
Röda korsets Folkhögskola står för kamera och ljudutrustning till filmteamen (Canon fx100) och redigeringsdatorer utrustade med Premiere 5,5). All undervisning och alla föreläsningar är kostnadsfria.

 

Sista ansökningsdag är den 15 april. Vi tar även mot ansökningar efter detta datum i mån av plats.

För mer information kring kursen, eller för kontakt med tidigare deltagare vänligen kontakta kursansvarig: Birger Nilsson tel: 070-2693220 birger.nilsson@redcross.se

 

 

Tidigare deltagarproduktioner

 

 

Fiskvagnen II eller The Overtake

En film av: deltagare i Dokumentär i Världen 2019/2020

 

the Fruitful life of a Phenomenal Flower

I Kampala förväntas de unga följa sin föräldrars fotspår. För kvinnor innebär det att ägna sina liv åt familjen och hemmet. Vanessa drömmer om att göra någonting helt annat och slits mellan omgivningens påtryckningar och sin egen vilja.
En film av: Jessica Borch och Tobias Forsén

 

Lesbophobia

En film av: Adrian Ringström