Migration & social hållbarhet – distans 50%

teori & praktik varvas i en spännande kurs

Är du intresserad av asyl- och migrationsfrågor och vill bli tryggare och bättre rustad i din yrkesutövning?

Migration och social hållbarhet på Röda Korsets folkhögskola är en distanskurs för dig som vill arbeta för en hållbar samhällsutveckling och fördjupa dig i migrationsfrågor utifrån ett rättighetsperspektiv. 

Vi tror att handling är viktigt för förändring. Därför är kursen uppbyggd av både teoretiska och praktiska delar. Under kursen ges goda möjligheter att skapa kontakter och nätverka med organisationer inom fältet.

Kursen Migration och social hållbarhet tar ett helhetsgrepp om ämnet migration. Kursen börjar med att titta på orsakerna till flykt och migration. Varför flyr och migrerar människor? 

På kursen får du lära dig om asylrätt, flyktingkonventionen och vilka lagar som finns i Sverige. Vi läser om hur asylprocessen går till och vad som händer om en får stanna i Sverige, eller om en får avslag. 

Studier i social hållbarhet ingår som en del av kursen. Vad betyder egentligen integration, segregation och strukturell diskriminering? Vi undersöker och diskuterar vilka hinder och möjligheter det finns för social hållbarhet. 

Kursen använder sig av deltagarnas engagemang för ämnet och avslutas med att du och dina meddeltagare väljer en fråga som ni vill lyfta och gör en aktion tillsammans. Vi tror att handling är viktigt för förändring. 

Efter kursens slut får du ett sammanhang och nätverk som du kan ta avstamp från när du söker dig vidare mot fortsatta studier, arbete, engagemang eller annan riktning i livet.

Sju obligatoriska träffar fördelas över läsåret. Datumen hittar du under rutan med kursinformation.

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren: 

  • kunna förstå och möta flyktingars och asylsökandes behov både på ett personligt plan och i relation till omvärlden  
  • kunna agera medvetet utifrån FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna i sina uppdrag 
  • ha god kunskap om migrationsprocessens delar
  • känna sig tryggare och bättre rustad i mötet med nyanlända och migranter

Undrar du över kursens innehåll kan du kontakta kursansvarig Anna Olsson anna.olsson@redcross.se

KURSINFORMATION

Kurstid:
25/8 2021 – 1/6 2022
Studierna är på 50% distans med sju fysiska träffar under läsåret och är studiemedelsberättigande.
Datumen för träffarna hittar du längre ner på sidan.

Avgift:
Undervisningen är gratis. Du betalar en serviceavgift som är 1000 kr för läsåret. Den täcker försäkring, licenser och visst material. Avgiften faktureras i början av höstterminen. 

Antagning:

Sista ansökningsdag 15 april. Efter det tar vi emot ansökningar i mån av plats.
Gymnasiebehörighet eller motsvarande samt goda kunskaper i svenska. Engagemang i frivilligorganisation eller erfarenhet av socialt arbete är en merit.

Kursansvarig:
Anna Olsson

Datum för kursträffarna läsåret 2021/22
OBS! Träffarna är obligatoriska och äger rum på skolan (om smittläget tillåter)
 
Kursträff 1: 16-17 september
Kursträff 2: 21-22 oktober
Kursträff 3: 2-3 december
Kursträff 4: 14 januari OBS! digital kursträff
Kursträff 5: 3-4 februari
Kursträff 6: 10-11 mars
Kursträff 7: 5-6 maj
 
Mellan varje kursträff kommer vi också att ha ett digitalt lunchmöte.
 

Kortfilmen ”Om det var du”- producerat av deltagare våren 2017:

Tidigare deltagare berättar om kursen:

Hösten 2016 gjorde deltagarna på kursen en podd om asylfrågor. Du kan lyssna här!