Migration & social hållbarhet – distans 50%

NY DISTANSKURS PÅ HALVFART

Migration och social hållbarhet på Röda Korsets folkhögskola är en distanskurs för dig som vill arbeta för en hållbar samhällsutveckling och fördjupa dig i migrationsfrågor utifrån ett rättighetsperspektiv. Vi tror att handling är viktigt för förändring, vilket avspeglas i kursens upplägg med både teoretiska och praktiska delar. Under kursen ges goda möjligheter att skapa kontakter och nätverka med organisationer inom fältet.

Kursen Migration och social hållbarhet tar ett helhetsgrepp om ämnet migration. Kursen börjar med att titta på orsakerna till flykt och migration. Varför flyr och migrerar människor? 

Vidare lär vi oss om asylrätt, flyktingkonventionen och vilka lagar som finns i Sverige. Hur asylprocessen går till och vad som händer om en får stanna i Sverige, eller om en får avslag. 

Studier i social hållbarhet är också en del av kursen. Vad betyder egentligen integration, segregation och strukturell diskriminering? Vi undersöker och diskuterar vilka hinder och möjligheter det finns för social hållbarhet. 

Kursen använder sig av deltagarnas engagemang för ämnet och avslutas med att deltagarna väljer en fråga som de vill lyfta och gör en aktion tillsammans. Vi tror att handling är viktigt för förändring. 

Efter kursens slut får du ett sammanhang och nätverk som du kan ta avstamp från när du söker dig vidare mot fortsatta studier, arbete, engagemang eller annan riktning i livet.

Sju obligatoriska träffar fördelas över läsåret (10-11 sept, 8-9 okt, 12-13 nov, 3-4 dec, 28-29 jan, 25-26 mars, 6-7 maj).

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren: 

  • kunna förstå och möta flyktingars och asylsökandes behov både på ett personligt plan och i relation till omvärlden  
  • kunna agera medvetet utifrån FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna i sina uppdrag 
  • ha god kunskap om migrationsprocessens delar
  • känna sig tryggare och bättre rustad i mötet med nyanlända och migranter

Undrar du över kursens innehåll kan du kontakta kursansvarig Anna Olsson anna.olsson@redcross.se

KURSINFORMATION

Kurstid:
24/8 2020- 28/5 2021
Studierna är på 50% distans med sju fysiska träffar under läsåret (två dagar/tillfälle) och är studiemedelsberättigande.

Materialkostnad:
500 kr/termin samt kostnader för kurslitteratur och studiebesök.

Anmälan och antagning:
Sista ansökningsdag 15 april.
Gymnasiebehörighet eller motsvarande samt goda kunskaper i svenska. Engagemang i frivilligorganisation eller erfarenhet av socialt arbete är en merit.

Kursansvarig:
Anna Olsson

 

Kortfilmen ”Om det var du”- producerat av deltagare våren 2017:

Tidigare deltagare berättar om kursen:

Hösten 2016 gjorde deltagarna på kursen en podd om asylfrågor. Du kan lyssna här!