Körkort åt alla!

Paavo Roukojärvi gick kursen Agera utan att diskriminera våren 2015. Som del av kursen genomförde han ett projekt i Robertsfors där han bor. Han vill att det ska vara möjligt att bo i glesbygd oavsett ekonomiska eller sociala förutsättningar och ville bidra till detta genom att starta en ideell förening för övningskörning.

Han fick idén till projektet så här:

En pappa till min sons klasskompis stod med sina matkassar vid busshållplatsen och jag visste att de bodde ca 1 km bort.

Jag erbjöd mig att skjutsa hem honom och då berättade han för mig att han gick på trafikskola för att ta körkort men hans lärare hade sagt till honom att han måste träna hemma. Han frågade mig om jag visste någon som kunde träna med honom.

Jag insåg där och då att han kunde köra med mig. Vi gick handledarkursen tillsammans och började köra. Tanken föddes hos mig att detta är ju ett stort problem i orter som vår. Vi har långt till arbeten och större samhällstjänster och om man inte har körkort så kommer man tids nog att välja att bosätta sig någonstans där körkort inte är ett krav. Idag är även krav på körkort vanligt på arbetsmarknaden.

agerapaavo

Paavo bestämde sig för att starta en ideell förening och samlade en grupp människor som kunde tänka sig att ställa upp som handledare för folk som behövde körkort men som behövde komplettera sina körskolelektioner med ”mängdträning”. Han var noga med att det skulle rikta sig till alla som hade behov av deras tjänster men de grupper som han tydligast definierade som målgrupp var nyanlända utan socialt nätverk i Sverige och ensamstående föräldrar utan tillgång till bil.

Paavo ser många vinster med projektet förutom det mest uppenbara, att människor med små ekonomiska medel eller socialt nätverk kan få körkort, men även att det skapas många fina kontakter och att människor som annars inte naturligt hade mötts faktiskt får en möjlighet att träffas och lära känna varandra. Detta är verkligen integration i praktiken!

Han hoppas att fler kommer att ta efter idén och att det sprider sig till andra delar av landet!