Agera utan att diskriminera, distans 25%

För dig som vill arbeta aktivt med bemötande och antidiskriminering

Agera utan att diskriminera vill synliggöra den strukturella diskriminering som finns i Sverige idag. I Sverige, liksom övriga Europa, tar rasismen allt större plats i folkvalda församlingar. Kursen undersöker vilka konsekvenser en mer utbredd rasism får - för Sverige som land och för enskilda individer. Kursen byggs av diskussion och lärande men också av utåtriktat agerande, mot rasism och intolerans – i form av debatt och andra former av opinionsbildning.

 Mål med kursen
• att medvetandegöra strukturell diskriminering utifrån de mänskliga rättigheterna

• att medvetandegöra och motverka rasism
• att utveckla effektiva/mobiliserande metoder för att motverka strukturell diskriminering
• att skapa nätverk med andra aktörer som arbetar offensivt med social gemenskap
• att kursdeltagarna blir aktiva samhällsmedborgare

Kursinnehåll
Vi jobbar med ett undersökande arbetssätt och problematiserar strategier för social gemenskap, strukturell diskriminering och hur man kan bemöta rasism och intolerans. I kursen ingår också eget informationsarbete där deltagarna arbetar kreativt och utåtriktat. Det kan vara i form av debattartiklar, föreläsningar, utställningar, debatter eller andra aktioner. Kursen innehåller också en rad föreläsningar med aktuella debattörer, politiker och myndigheter. Exempel på föreläsare som besökt kursen är: Integrationsminister Erik Ullenhag, Paul Lappalainen från DO, Fanna Ndow från SvartKvinna, Valerie Kyeyune Backström från Rummet och Alexander Bengtsson från Expo.

Kursen vänder sig till den som
• i sitt jobb behöver kunna hantera och motverka rasism och diskriminering, t ex lärare, poliser, socialsekreterare, journalister och politiker.
• är ideellt aktiv inom verksamheter som arbetar med t ex flyktingar eller mot rasism.
• är intresserad av frågorna

Praktisk information
Kursen ges vår och höst. Nästa kurs äger rum hösten 2020 med start 21 september på nätet och med tre fysiska träffar i Stockholm.

Träff 1: 2 dagar i oktober

Träff 2: 2 dagar i november

Träff 3: 2 dagar i december

Kursen är en distansutbildning på 25% med arbete på nätet och tre gemensamma kursträffar á två heldagar per gång (tors-fred). Engagemang i frivilligorganisationer är en merit. Materialkostnad 500 kronor. För finansiering kontakta CSN. Löpande antagning.

Kursen är studiemedelsberättigad under förutsättning att du läser flera kurser samtidigt (med samma start- och slutdatum) så din totala studieomfattning uppgår till 50, 75 eller 100% under studieperioden. För studiehjälp gäller att du måste studera 100% dvs heltid. För mer information kontakta din folkhögskola eller CSN.

Historik
Kursen Agera utan att diskriminera har funnits som terminskurs på distans sedan våren 2011. Sedan dess har över tvåhundra deltagare utbildats i antidiskriminering. De som har gått har varit lärare, myndighetspersonal (migrationsverket, skolinspektionen, utbildningsförvaltningen), personal på boenden för ensamkommande ungdomar, journalister, undersköterskor, museipersonal, läkarstudenter och MR-studenter.

Kommentarer från tidigare deltagare

"Agera utan att diskriminera är en väldigt lärorik och intressant kurs som jag
rekommenderar alla att läsa! Gillar blandningen av teori med läsning av
rapporter etc samtidigt som kursen har nära koppling till diskriminering i
verkligheten. Ett plus för många intressanta föreläsare!"

"Lärorik kurs som passar perfekt med dagens verklighet, förutom att lära sig nya saker, lär man sig att använda sig utav kunskapen och verktygen i andra sammanhang som tillhör vardagslivet också"

”Tillsammans hjälptes vi åt att ge ljus åt frågor som berörde orättvisa, diskriminering, normkritik och tolkningsföreträden. Otroligt värdefullt!”


Produktioner av deltagare på Agera utan att diskriminera

Som ett moment i kursen gör deltagarna egna aktioner och påverkansarbete mot diskriminering. Nedan kan du se några exempel på detta.

Hösten 2019 skapade deltagarna på kursen ett diskussionsunderlag om strukturell diskriminering och rasism. Ta del av materialet här: Agera utan att diskriminera HT2019.

 

"Aktion mot bostadssegregation"

En sen eftermiddag i december 2014 åkte kursdeltagarna till Slussen i Stockholm för att göra förbipasserande uppmärksamma på den extrema bostadssegregation som råder i Stockholm och andra städer i Sverige.

Intervju med Ulrika Sandin, lärare på Agera utan att diskriminera.

Om projektet "Körkort åt alla!" Projektarbete av Paavo Roukojärvi på Agera utan att diskriminera våren 2015

"Vad hände med Svenska som andraspråk?" (UR Skolministeriet 2013)

För mer information kontakta:

Meral Onmaz meral.onmaz@redcross.se