Distanskurser

Röda Korsets folkhögskola erbjuder två distanskurser

Agera utan att diskriminera - distans 25% - är för dig som vill arbeta aktivt med bemötande och antidiskriminering. Kursen utvecklar effektiva/mobiliserande metoder för att motverka strukturell diskriminering och skapar nätverk med andra aktörer som arbetar offensivt med social gemenskap,

Migration & social hållbarhet - distans 50% - är en kurs för dig  som vill verka samhällsförändrande och arbeta för hållbar samhällsutveckling, och som vill fördjupa dig i migrationsfrågor utifrån ett rättighetsperspektiv.

Agera utan att diskriminera - distans 25%

Migration & social hållbarhet - distans 50%