Särskild kurs

Vill du lära dig om mänskliga rättigheter, hållbarhet och jämlikhet? Vill du få fler verktyg att förstå världen?

Här kan du hitta kursen som tar dig ett steg närmare din framtidsdröm!

När du läser en av våra profilkurser (också kallade särskilda kurser) här på Röda Korsets folkhögskola får du nya perspektiv på de stora framtidsfrågorna. Du lär dig om samband mellan klimat, migration och hållbarhet. Röda Korsets värdegrund där mänskliga rättigheter, att möta utsattas behov och erbjuda en trygghet i vardagen finns som bas i allt vi gör. På kurserna tar vi upp frågor som till exempel makt och media, anti-diskriminering och omställning. Vi har också utbildning för dig som vill lära dig att arbeta med dokumentärfilm som kommunikationsverktyg.

Röda Korsets folkhögskola ligger i Skärholmen i Stockholm. Vi har utbildningar både på plats och på distans. Några av våra profilkurser är delvis förlagda utomlands (kan ändras beroende på utvecklingen av Coronapandemin).

Du hittar mer information om de olika profilkurserna på länkarna nedan. Vill du få ytterligare information är du alltid välkommen att kontakta oss via mail, telefon eller besök.

Välkommen med din ansökan!

UtBIldningar