Särskild kurs

Vill du skaffa dig medvetenhet och kunskap om mänskliga rättigheter och hållbar utveckling?
På Röda korsets folkhögskola får du en gedigen inblick i Röda Korsets arbete. Vi finns i Skärholmen i Stockholm och flera av våra profilkurser är delvis förlagda utomlands. Välkomna att kontakta oss för att göra ett besök eller ställa frågor. Du hittar också mer information under länkarna nedan. Vi ser fram emot ett givande läsår!

UtBIldningar