Rektorns tankar

ONSDAGEN 26 FEBRUARI 2014

Det är alldeles uppenbart att alliansregeringen behöver ta in kompetens från folkbildningen i regeringen. Att minska studiestödet med 300 kr per månad är ett riktigt dåligt förslag, för att inte säga både oförståndigt och dumt. Att motivera en sänkning med ökad lånemöjlighet och ökade möjligheter till att ha inkomst vid sidan om studiemedel inte är ett argument som biter på mig. Då har man glömt att många att våra studerande med annan bakgrund än svensk inte kan ta lån av olika skäl. Många som studerar på folkhögskolan bidrar till sin familjs försörjning genom studiemedel. Alliansregerings förslag drabbar de som redan har en dålig ekonomi och som inte heller är de som först får ett jobb som kompenserar bortfallet. Hoppas att Riksdagen genom sin majoritet stoppar förslaget.

Nära och förtroendefulla relationer är viktiga i livet. Det gäller även kontakten med Arbetsförmedlingen. Denna myndighet som fått så många viktiga uppgifter att lösa. Allt från introduktion för nyanlända till olika uppdragsutbildningar som studiemotiverade folkhögskolekurser. Det går inte att komma i kontakt med myndigheten. Vi har resurser att starta men kontakten med myndigheten går inte att upprätta. De håller på med internt organiserande och har inte tid med sina uppgifter. Är det inte dags att myndigheten får arbetsro och kan koncentrera sig på det de ska utföra i stället för att hålla på med ständig omorganisering?

Nu väntar vi med spänning på en ny folkbildningsproposition. Här hoppas jag att folkbildningen kan få tillbaka sin frihet utan alltför mycket styrmedel från statens sida och att ekonomistyrningsverket är portförbjudna när det gäller tillsyn över folkbildningen.

Sportlovet har börjat. Lugnet infinner sig på skolan. Endast sporadiska besök, vårsolen lyser och påminner om fönstertvätt och nya idéer för att göra skolan ännu trivsammare. Rödakorskretsen hade årsmöte i går med ett trettiotal medlemmar. Skönt att vara förankrad i den lokala verksamheten. Mattecentrums verksamhet på tisdagar lär väl inte få så många besök i kväll men verksamheten är viktig. Jag har varit på många intressanta möten om flexibelt lärande och försöker själv så gott det går att följa med utvecklingen. Utbildningsradions folkbildningskonferens i förra veckan var riktigt bra och nu gäller det att intressera alla för den otroliga skattkista som finns hos UR och använda den i undervisningen. Diskussionen på senaste personalmötet om hur vi ska öka det flexibla lärandet var givande och intressant.

– Kjell-Erik Börjesson
Rektor i vardande vårsol

MÅNDAGEN 14 OKTOBER 2013

På väg hem efter ytterligare en intensiv vecka låter jag tankarna flyga fritt mellan byten av olika transportslag. Tunnelbana, spårvagn, tunnelbana och buss. Tänker på den intensitet och generositet som finns på skolan. Förra veckans kanelbullebakande och veckans insatser för Världens Barn. Våra deltagare delade med sig av mat och bakverk från hela världen. Kön var lång för att avnjuta alla läckerheter. Och inte var det någon som knorrade över att betala 50 kronor till insamlingen för Världens Barn. Vilken otrolig generositet, man delar med sig av sin kultur, låter oss alla njuta och samtidigt genererar detta ett överskott på över 5000 kronor till Världens Barn. Ett ödmjukt TACK till alla som medverkat.

Låter tankarna flyga vidare och undrar hur många som har ett så fantastiskt jobb som jag har där jag får dela upplevelser och erfarenheter med så många. Ett kort samtal i korridoren med kursdeltagare som undrar om sakers tillstånd. Förmånen att få läsa en lärares dagbok som på ett fantastiskt sätt osminkat beskriver vardagens tankar, test av nya pedagogiska metoder, analys av deltagarnas reaktioner och vägval för framtiden. Tack det värmde att få förtroendet att läsa dessa tankar samtidigt som jag inser hur viktigt det är att försöka beskriva vad vi egentligen gör och vilken betydelse det har.

Tankarna löper vidare. Flyktingkatastroferna i medelhavet vid Lampedusa och Malta, hur är det möjligt att detta bara kan fortsätta? Människor flyr och italienska fiskare är förbjudna att hjälpa till. Nog måste väl EU och Frontec skapa möjligheter för människor på flykt att åtminstone få sin sak prövad. Hur viktigt är det att USA har ramlat ner i budgetstupet och människor blir arbetslösa på grund av att man inte kan komma överens. Hur viktigt är det i förhållande till att människor dör i flykt från omänskligt lidande. Världen är inte lätt att förstå sig på men vi måste prata om det och agera, göra vad vi kan för att skapa en något bättre värld. Ser fram emot en helg i familjens tecken och inser hur priviligierad jag är.

– Kjell-Erik Börjesson

TORSDAGEN 3 OKTOBER 2013

Så är det då åter dags att lufta sina tankar offentligt. Efter några dagars ledighet i stugan med strålande höstväder kom jag snabbt tillbaka in i den intensiva verkligheten. Budgetpropositionen blev som befarat ingen kioskvältare men en ökning av statsbidraget på 2,4% ,vilket motsvarar årets löneökningar, gav ändå en liten positiv signal. Nu återstår frågan hur dessa medel ska fördelas mellan studieförbund och folkhögskolor och hur mycket Folkbildningsrådet ska få. De frågorna brukar besvaras i december dvs två månader efter att skolans interna budgetarbete ska vara klart. Det fanns med en gammal nyhet i budgetpropositionen, nämligen att folkhögskolorna ska få en roll i flyktingmottagandet. På vilket sätt anges inte konkret men det ska väl till en förhandling på central nivå innan vi kan kontakta den lokala arbetsförmedlingen. Det vore önskvärt att denna information gick ut till Arbetsförmedlingen lokalt så att vi kan inleda samtal kanske redan under oktober. De lokala Arbetsförmedlingarna är väldigt låsta till centrala direktiv vilket ibland är lite handlingsförlamande och försvårar planeringen.

Det som är glädjande är att en ny SMF kurs är på plats. Det var grymt att anställa ny personal på en tidsperiod av mindre än tre veckor. Visst är folkhögskolorna flexibla men ibland vore det skönt med framförhållning. Sänder ett tack till andra arbetsgivare som är generösa med tjänstledigheter för att pröva annat jobb. Jag träffade gruppen i veckan och jag är övertygad om att vi kan ge deltagarna motivation att studera vidare.

Jag är också glad över den energi som finns i skolan. Känslan av att deltagarna har tagit över skolan gör mig glad men samtidigt matt. Dagens ungdom och jag har inte samma referensramar och inte heller samma syn på hur sakar ska vara. Det personliga ansvaret för både lokaler och utrustning måste genomsyra verksamheten. Folkhögskolan är inte en del av det offentliga Sverige där andra tar hand om det jag lämnar utan det handlar om att skapa och ta ansvar för en gemensam arbetsmiljö.

Vi får regelbundet många intressanta besök på skolan. I veckan fick vi besök av Women for Change som berättade om kvinnors situation efter Mubaraks fall i Egypten. Denna gång valde vi att låta våra arabiskttalande deltagare få lyssna till arabiska som sen översattes till svenska. En nyttig upplevelse att se hur språket, det egna, skapar engagemang. Det visar också hur svårt det är att förstå nyanser och hur lätt det kan tolkas till något som inte talaren menande.

Jag blir samtidigt så stolt när jag läser lärarnas bloggar. Tänk att äntligen så beskrivs folkhögskolans verklighet i ord. Detta vill jag uppmuntra för det är viktigt att synliggöra hur vi jobbar i praktiken.

Nu avslutar vi veckan med kanelbullens dag. Vi kommer att gå ut på gator o torg för att dela ut kanelbullar för mångfald och medmänsklighet. Nästa vecka deltar vi i Världens Barn-insamlingen och deltagarna anordnar världens mat där behållningen går till Världens Barn.

Det blev ett långt inlägg. Kanske i framtiden ska försöka reflektera lite snabbare och lite kortare.

– Kjell-Erik Börjesson

TISDAGEN 9 SEPTEMBER 2013

I samband med lanseringen av skolans nya hemsida finns också en rubrik om rektors tankar. Detta förpliktar och känns samtidigt lite spännande. Jag vet ännu inte hur jag ska hantera detta men jag tror att det kommer att bli en del tankar och funderingar som dyker upp i vardagen.

Vi har nu klarat av tre intensiva veckor med 140 deltagare på plats. Under introduktionsveckan blandades kunskap om Röda Korset med samarbetsövningar över kursgränser. Första veckan avslutades traditionsenligt med olika aktiviteter på Sätrabaden. Sen var det rivstart för att komma igång med studierna.

Det är skönt att komma till jobbet och mötas av leenden och entusiasm. Lokaler är alltid en fråga som kommer upp i början av terminen men det verkar lösa sig på ett bra sätt.

I tisdags fick vi besök av bl a UNESCO s generaldirektör. Under korta 45 minuter försökte fyra kursdeltagare och jag att informera om hur en folkhögskola fungerar och fram för allt vilken betydelse det har för individen men även för samhället. Att en skolform som funnit i 145 år alltjämt är en av de mest dynamiska skolor som finns är ganska fantastiskt men inte helt lätt att förklara. Men faktum är ju att folkhögskolan har funnits när individen behövt orientera sig i ett allt mer föränderligt samhälle för att förstå sin samtid och sin roll. Skolan har också funnit där för individen som behövt tid att fundera över sitt eget liv och tillsammans med andra hitta vägar för nya mål och utmaningar.

Folkhögskolan har en stor roll att spela. Men vår utbildningsminister och vår regering har svårt att ge folkbildningen den kredit som vi är värda. Sannolikt kommer årets budgetproposition inte att skapa några glädjetårar utan återigen lär vi få besked om att statsbidragets ökning inte på långt när täcker löneökningarna. Regeringens linje verkar vara mera att använda folkhögskolan som städgumma för misslyckad skolpolitik men överlämna det ekonomiska ansvaret till folkrörelser och landsting. Kortfristiga satsningar som studiemotiverade folkhögskolekurser där deltagarna anvisas av Arbetsförmedlingen är ingen långsiktig lösning. Tvingande åtgärder för arbetslösa att gå en utbildning på tre månader på en folkhögskola ställer mycket stora krav på lärare och skolledning. Så förvandlas det fria och frivilliga till tvång och risk för indragna ekonomiska bidrag om man inte gör som staten säger.

Jag ser fram emot en intensiv höst.

– Kjell-Erik Börjesson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.