Om Röda Korsets folkhögskola

Demokrati. Mänskliga rättigheter. Respekt.

Det är fina ord.
Det förstår man eftersom så många makthavare använder dem, ibland alltför lättvindigt.
Men vad betyder de? Och framför allt, vad innebär de rent praktiskt i ett globalt perspektiv?

Varför finns det globala orättvisor?
Ska man ha relationer med länder som inte följer de mänskliga rättigheterna?
Hur många produkter i svenska affärer är tillverkade av barn?
Är medias svartvita bild av situationen i utvecklingsländerna produktiv?

Du som någon gång har funderat över de här frågorna och känt lust att göra något konkret, borde titta närmare på vårt kursutbud. Teoretiska kunskaper, diskussioner, praktisk handling, fältstudieresor och informationsarbete ingår i alla våra utbildningar. Eftersom vi också har kurser riktade till människor som kommit hit från jordens alla hörn möter du världen redan här på skolan i Sverige. Vi vågar lova att studier på Röda Korsets folkhögskola förändrar världen. Både din egen och andras.

Att studera på folkhögskola

Att studera på folkhögskola innebär att du deltar i vuxenundervisning i folkbildningens tradition. Folkbildningen kännetecknas av att vara ”fri” och ”frivillig” dvs fri från styrning av staten och frivillig för deltagarna. Studierna formas av dina och gruppens frågor och ert deltagande i samtalen under skolarbetet. Varje kurs har en kursplan, men med olika deltagare blir kursen olika från år till år. Friheten från centralt styrda läroplaner ger möjlighet för varje kursdeltagare att lära sig av andra och dela med sig av egna erfarenheter.

CIMG0075
Skolans historia

Röda Korsets folkhögskola startade 1990 genom att Svenska Röda Korset övertog huvudmannaskapet för Gripsholms folkhögskola från Södermanlands läns landsting.

I och med att Röda Korset tog över blev visionen att skapa en internationell mötesplats för humanitära värderingar. Folkhögskolan utvecklade internationella kurser. Sommaren 2004 beslutade Röda Korset att flytta all sin verksamhet från Gripsholm till Stockholm. De allmänna kurserna förlades till Vårberg där skolan sedan tidigare hade haft verksamhet och de särskilda kurserna flyttade till Fryshuset.

2010, 20 år efter skolans start, var det dags igen för flytt. Denna gång till Skärholmens centrum där nu skolan kan samla samtliga långa kurser och erbjuda en mötesplats för humanitära värderingar.