Migration och social hållbarhet – distanskurs 50%

Det här är en kurs för dig  som vill verka samhällsförändrande och arbeta för hållbar samhällsutveckling, och som vill fördjupa dig i migrationsfrågor utifrån ett rättighetsperspektiv.
Varför flyr och migrerar människor? Vad händer när en söker asyl, och hur ser etableringsprocessen ut?
Vi tror att handling är viktigt för förändring, något som avspeglas i kursens upplägg.
Kursåret består av både teoretiska och praktiska delar, där deltagarna ges möjlighet att fördjupa sina teoretiska kunskaper genom en längre praktikperiod.

2015 sökte fler människor än någonsin tidigare asyl i Sverige.
Antalet asylsökande i Sverige har idag sjunkit kraftigt, men antal flyktingar i världen fortsätter att öka.

I ett samhälle som börjar ifrågasätta asylrätten är det viktigt att ha en förståelse för i vilken historisk kontext flyktingkonventionen och deklarationen om de mänskliga rättigheterna skrevs.

Hur skulle asylrätten påverkas om flyktingkonventionen omförhandlas i dagens politiska klimat?

Kursen är för dig som

-är intresserad av asyl- och migrationsfrågor.

och/eller

-redan har teoretiska kunskaper inom området och vill få direktkontakt med organisationer, myndigheter, volontärer och andra yrkesverksamma inom ämnet.

- arbetar med asyl- och migrationsfrågor och vill bli tryggare och bättre rustad i sin yrkesutövning

- arbetar med målgruppen men vill öka sina teoretiska kunskaper i frågor som rör asyl, migration och mänskliga rättigheter

 

Kursbeskrivning
Kursen tar upp migrationsprocessens tre delar; orsaker till flykt, asylprocessen och etablering i det nya landet.
Du kommer att skaffa dig kunskaper för att bli tryggare och bättre rustad i mötet med nyanlända. Skolan är en plats där människor med erfarenheter från olika delar av världen möts, vilket vi använder oss av i utbildningen.

StephenRyanIFRC

Kursens mål är att utifrån gedigna kunskaper kunna förstå och möta flyktingars och asylsökandes behov både på ett personligt plan och i relation till omvärlden. Deltagarna ska i sina uppdrag kunna agera medvetet utifrån FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Kursens innehåll

  • Internationella konventioner
  • Svensk asylprocess
  • Migrationsprocessen
  • Bemötande
  • Konflikthantering

Kurstid

24 augusti 2020- 28 maj 2021
Studierna är på 50% distans med sju fysiska träffar under läsåret (två dagar per tillfälle) och studiemedelsberättigade.

Antagningsvillkor

Goda kunskaper i engelska är ett plus. Engagemang i frivilligorganisation, tidigare studier vid folkhögskola eller erfarenhet av socialt arbete är en merit.

Praktisk info
Materialkostnad 500 kronor/termin samt kostnader för kurslitteratur och studiebesök. För att bekräfta din plats betalar du 300 kronor som utgör ett förskott på materialkostnaden. För finansiering kontakta CSN.

Löpande antagning.

För mer information kontakta
anna.olsson@redcross.se

eller ring oss på: 08- 680 18 83

Kortfilmen "Om det var du"- producerat av deltagare våren 2017:

Tidigare deltagare berättar om kursen:

Hösten 2016 gjorde deltagarna på kursen en podd om asylfrågor. Du kan lyssna här!