Migration och social hållbarhet

2015 sökte fler människor än någonsin tidigare asyl i Sverige.
Antalet asylsökande i Sverige har idag sjunkit kraftigt, men antal flyktingar i världen fortsätter att öka.

I ett samhälle som börjar ifrågasätta asylrätten är det viktigt att ha en förståelse för i vilken historisk kontext flyktingkonventionen och deklarationen om de mänskliga rättigheterna skrevs.

Hur skulle asylrätten påverkas om flyktingkonventionen omförhandlas i dagens politiska klimat?

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av asyl- och migrationsfrågor. Kanske har du följt debatten i media, träffat någon som har flytt, möter asylsökande i ditt yrke eller som volontär eller har egen erfarenhet av migration.

För dig som har teoretiska studier inom området ger den här kursen dig direktkontakt med organisationer, myndigheter, volontärer och andra yrkesverksamma inom ämnet.

Kursen innefattar föreläsningar, litteraturstudier och samtal samt praktiska övningar och reflektion.

Kursbeskrivning
Kursen tar upp migrationsprocessens tre delar; orsaker till flykt, asylprocessen och etablering i det nya landet.
Du kommer att skaffa dig kunskaper för att bli tryggare och bättre rustad i mötet med nyanlända. Skolan är en plats där människor med erfarenheter från olika delar av världen möts, vilket vi använder oss av i utbildningen.

StephenRyanIFRC

Kursens mål är att utifrån gedigna kunskaper kunna förstå och möta flyktingars och asylsökandes behov både på ett personligt plan och i relation till omvärlden. Deltagarna ska i sina uppdrag kunna agera medvetet utifrån FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Kursens innehåll

  • Internationella konventioner
  • Svensk asylprocess
  • Migrationsprocessen
  • Bemötande
  • Konflikthantering

Kurstid

26 augusti 2019- 28 maj 2020
Studierna är på heltid och studiemedelsberättigade

Antagningsvillkor

Goda kunskaper i engelska är ett plus. Engagemang i frivilligorganisation, tidigare studier vid folkhögskola eller erfarenhet av socialt arbete är en merit.

Praktisk info
Materialkostnad 1000 kronor/termin samt kostnader för kurslitteratur och studiebesök. För att bekräfta din plats betalar du 300 kronor som utgör ett förskott på materialkostnaden. För finansiering kontakta CSN.

Löpande antagning.

För mer information kontakta
anna.olsson@redcross.se

eller ring oss på: 08- 680 18 83

Tidigare deltagare berättar om kursen:

Hösten 2016 gjorde deltagarna på kursen en podd om asylfrågor. Du kan lyssna här!