Kursutbud

Hos oss kan du läsa in grundskole- och gymnasiekompetens, eller läsa en kurs i mänskliga rättigheter med olika inriktning på heltid eller distans.

Hemma i Sverige

Baskurs år 1.
Hemma i Sverige är en allmän kurs på grundskolenivå.

Aktiv i Sverige
Baskurs år 2. Aktiv i Sverige är en allmän kurs på grundskolenivå.
Vi i samhället

Motsvarande år 1 på gymnasiet.
Vi i samhället är en allmän kurs på gymnasienivå.

Vi i världen

Motsvarande år 2 på gymnasiet.
Vi i världen är en allmän kurs på gymnasienivå.

Sikta mot högskolan

Motsvarande år 3 på gymnasiet.
Sikta mot högskolan är en allmän kurs på gymnasienivå.

Agera utan att diskriminera

En distanskurs om antidiskriminering på 25 procent.
Agera utan att diskriminera är en särskild kurs.

Dokumentär i världen

Ettårig kurs i filmproduktion på heltid.
Dokumentär i världen är en särskild kurs.

Steget in i branschen

Terminskurs för dig som redan har kunskaper inom dokumentärfilm och vill ta steget vidare.
Steget in i branschen är en särskild kurs.

Ledarskap för en hållbar värld

Ettårig kurs i ledarskap på heltid.
Ledarskap för en hållbar värld är en särskild kurs.

Genus och mänskliga rättigheter

Ettårig kurs kring mänskliga rättigheter på heltid.
Genus och mänskliga rättigheter är en särskild kurs.

Asyl och migration i praktiken

Ettårig kurs med fokus på asylfrågor på heltid.
Asyl och migration i praktiken är en särskild kurs.