Dokumentär i världen, termin 3

Dokumentär i Världen – Termin 3 – Praktik

Tid: vecka 34, 2016 till vecka 7, 2017,. Lov vecka 2.

Kursinnehåll

Dokumentär i världen termin 3 består i huvudsak av praktikarbete i samarbete med Röda korset. Kursdeltagaren tillbringar fyra månader utomlands på ett eller flera ”Röda korsprojekt” för att där producera film och informationsmaterial för både intern och extern information. Hela pratiken sker  i grupp om 4 personer.  Arbetet kan handla både om att med film utvärdera projekt och att marknadsföra Röda Korsets arbete med korta filmsekvenser. Under hela perioden ska praktikanten också producera en längre dokumentärfilm som tar upp ett ämne som Röda Korset är engagerad i. Praktikanterna ska också under praktikperioden utbilda volontärer och personal i att klara en enklare filmproduktion.

Praktikterminen startar i Sverige med planering och arbete med projektplan. En veckas utbildning på SIDA:s kursgård i Härnösand är obligatorisk. Kursen avslutas också i Sverige med slutredigering och visning av filmen/filmerna på skolor och globalgrupper. Kursen är ett nära samarbete med Röda Korset och de studerande representerar under hela kursens gång Röda Korset och Röda Korsrörelsens värderingar och principer.

Praktikland

Praktiken kommer att hållas i Bangladesh eller Myanmar (Burma). Resmålet kan komma att ändras. Landet fastställs av Röda Korset innan kursstart.

Lärandemål

Att få kunskap och erfarenhet att jobba med informationsarbete riktat till och från frivillig organisation.
Att få en fördjupad kunskap i att jobba med praktiskt filmarbete i utsatta regioner.
Att ge praktisk kunskap och erfarenhet att arbeta med film med globalt fokus. Kursdeltagaren får inte lön under praktikperioden men skolan står för resor och uppehälle under tiden i Asien. Under de veckor som är förlagda i Sverige hänvisar vi till kontakt med CSN.

Kurskostnader
Kursdeltagaren får inte lön under praktikperioden men skolan står för resor och uppehälle under tiden i Asien. Under de veckor kursen är förlagd i Sverige kan dedu söka studiemedel från CSN.Röda korset tillhandahåller också filmutrustning under praktikperioden.

Ansökan
Du som tidigare gått kursen ”Dokumentär i Världen” på Röda Korsets folkhögskola är välkommen att söka. Maila din ansökan till matilda.carlsson@redcross.se. Ansökan ska innehålla:

  1. Personuppgifter som namn, adress, personnummer. (praktikantprojektet är främst riktad till ungdomar under 30 år)
  2. Kontaktuppgifter som, telefonnummer och mailadress.
  3. En motivation till din ansökan där du beskriver varför du vill gå kursen.Skicka in ansökan senast den 7 maj.