Bilagor till studeranderättslig standard vid Röda Korsets folkhögskola

Studeranderättslig standard

Bilagor
1. Måldokument för Röda Korsets folkhögskola
2. Delegationsordning för folkhögskolan
3. Röda Korsets bildningspolicy
4. Skolkontrakt 2015-2016
5. Policydokument avseende kursdeltagare med funktionshinder
6. Startinformation ht 2015
7. Riktlinjer för intyg vid Röda Korsets folkhögskola 2015
8. Rekryteringspolicy
9. Uppforandekod