Gymnasieår 2- Vi i Världen

Vi i världen motsvarar andra året på gymnasiet och sträcker sig över två terminer. 

Kursen fokuserar på vår plats i det lokala och globala samhället och har som mål att arbeta med utåtriktad verksamhet, det vill säga kontakter med närsamhället.

Du får fördjupade kunskaper om det svenska samhället och dess roll i världen. Dessutom deltar du i skolans övriga aktiviteter, till exempel friluftsdagar och föreläsningar om mänskliga rättigheter.

Kursen ger möjlighet till behörighetsgivande studier i  svenska, svenska som andraspråk, matematik, samhällskunskap och engelska. Vi i Världen är en allmän kurs på Röda Korsets folkhögskola i Stockholm.

Vi i världen fokuserar på individens plats i det lokala och globala samhället. Kursen har som mål att arbeta med utåtriktad verksamhet, till exempel kontakter med närsamhället. Som deltagare får du arbeta med samhällsfrågor som rör både svenska och internationella förhållanden. Språkutveckling och delaktighet är en viktig del av lärandet. 

Undervisningen sker i mindre klasser i en trygg miljö och du studerar både individuellt och i grupp. Ibland sker undervisningen i temaform tillsammans med andra kurser på skolan. Det kan vara gemensamma föreläsningar och workshops med teman som demokrati, mänskliga rättigheter och hållbarhet. I början av läsåret anordnas en gemensam friluftsdag.

Efter avslutad kurs förväntas deltagarna: 

– kunna använda svenska språket i tal och skrift för att uttrycka sina åsikter på olika sätt 
– veta hur man söker information på olika sätt  
– ha tillräckliga kunskaper om världen och Sverige för att kunna vara aktiv i samhället 
– ha varit delaktig i att forma kursen så att gruppens erfarenheter och intressen tagits till vara 
– ha tillräckliga kunskaper för att kunna gå vidare med sina gymnasiestudier 
– ha fått bättre självförtroende för att kunna påverka sitt eget liv

Undrar du över kursens innehåll kan du kontakta kursansvarig Ronak Novrouzpour
ronak.novrouzpour@redcross.se

KURSINFORMATION

Kurstid:
24/8 2020 – 28/5 2021
Studierna är på heltid och är studiemedelsberättigande.

Materialkostnad:
1000 kr/termin

Anmälan och antagning:
Sista ansökningsdag 15 april, därefter löpande antagning.
Du bör ha svenska grund, svenska som andraspråk grund eller motsvarande kunskaper.

Kursansvarig:
Ronak Novrouzpour