Gymnasieår 3 – Sikta mot högskolan

Sikta mot högskolan

fixa behörighet till universitet eller högskola

Sikta mot högskolan på Röda Korsets folkhögskola är en högskoleförberedande kurs som motsvarar sista året på gymnasiet. Kursen förbereder dig för högre studier på högskola eller universitet genom fördjupade kunskaper inom samhällsfrågor, språk och litteratur. Möjlighet till behörighetsgivande studier i svenska, samhällskunskap, matematik, naturkunskap, religion, historia och engelska.

Undervisningen sker i mindre klasser i en trygg miljö och du studerar både individuellt och i grupp. Ibland sker undervisningen i temaform tillsammans med andra kurser på skolan. Det kan vara gemensamma föreläsningar och workshops med teman som demokrati, mänskliga rättigheter och hållbarhet. I början av läsåret anordnas en gemensam friluftsdag.

Sikta mot högskolan fokuserar på att förbereda dig som deltagare inför högre studier på högskola eller universitet. Förutom ämnesstudier i de kärnämnen som ingår i allmän kurs arbetar kursen aktivt med olika högskoleförberedande övningar. Det kan till exempel vara att skriva, läsa och analysera olika typer av akademiska texter och att öva inför högskoleprovet. Källkritik och studieteknik är viktiga moment i kursen.

Andra högskoleförberedande aktiviteter som ingår är studiebesök på olika universitet högskolor samt andra relevanta platser. Vilka platser det blir bestämmer ni gemensamt i klassen. Under året gör ni också minst ett teaterbesök.

Vi arbetar med att peppa och stärka varje deltagare. Var och en ska känna sig välkommen, delaktig och veta sina styrkor. Nyckeln till studiemotivation är självkänsla.

Behörigheter 

Möjlighet till behörighetsgivande studier i:

 • Svenska 1, 2, 3 
 • Engelska 5, 6 
 • Matematik 1b och 2b
 • Historia 1a 
 • Samhällskunskap 1b
 • Naturkunskap 1b 
 • Religion 1a

Efter avslutad kurs förväntas deltagarna:

 • ha uppnått grundläggande behörighet till högskolestudier 
 • kunna analysera och förstå olika typer av texter 
 • kunna skriva texter med ett nyanserat och situationsanpassat språk 
 • kunna arbeta tillsammans med andra i grupp 
 • kunna organisera sina studier och ta eget ansvar för inlärning 
 • vara förberedd för vidare studier

Undrar du över kursens innehåll kan du kontakta kursansvarig Åsa Söderlund Dahl

KURSINFORMATION

Kurstid:
25/8 2021 – 1/6 2022
Studierna är på heltid och är studiemedelsberättigande.

Avgift:
Undervisningen är gratis. Du betalar en serviceavgift som är 2000 kr för läsåret. Den täcker försäkring, licenser och visst material. Avgiften faktureras i början av terminen. 

Anmälan och antagning:
Sök nu till höstens kurs. I mån av plats tar vi emot ansökningar fram till kursstart.

Du behöver ha minst två års studier på gymnasium, folkhögskola eller motsvarande.

Kursansvarig:
Åsa Söderlund Dahl