Naturvetenskapligt basår

Är du intresserad av hållbar utveckling? Vill du bli läkare, ingenjör eller fördjupa dig i naturvetenskapliga ämnen? Det naturvetenskapliga basåret kan ge dig särskild behörighet att söka vidare till högskola och universitet.

Det naturvetenskapliga basåret med inriktning hållbar utveckling riktar sig till dig som är klar med gymnasiet, eller nästan klar, men vill komplettera din utbildning med inriktning på naturvetenskapliga ämnen. Utbildningen kan ge dig särskild behörighet som motsvarar naturvetenskapligt program på gymnasiet och ger dig möjlighet att söka till högskoleutbildning. Du läser kurserna Matematik 3c+4, Fysik 1a+2, Biologi 1+2 och Kemi 1+2 med särskilt fokus på frågor som rör hållbar utveckling. Vi rekommenderar dig att repetera kursinnehållet i Matematik 1 och 2 så att du är väl förberedd för vidare studier.

Kursinnehåll
Naturvetenskapen undersöker förutsättningarna för att människor och andra organismer ska kunna finnas till. Kursen fördjupar sig i biologins betydelse för individ och samhälle, till exempel hur vårt sätt att leva påverkar hälsa, levnadsförhållanden och hållbar utveckling på ett större plan. Inom fysiken får du möjlighet att öka förståelse för fysikens betydelse för individ och samhälle inom teknik, medicin och hållbar utveckling. Inom kemin kommer du insyn i kemins betydelse för individ och samhälle, till exempel inom klimat och miljö och inom människokroppen och utveckling av nya läkemedel. Matematiken studeras i direkt anslutning till naturvetenskapliga tillämpningar för att sätta ämnet i ett sammanhang och bättre förstå begrepp och abstrakta modeller.
Teoretiska studier varvas med praktiska laborationer och studiebesök.
I den mån det är möjligt kommer det bedrivas visst tematiskt arbete som kan komma att involvera andra kurser på skolan.

Kursupplägg
Kursen är på heltid och studierna bedrivs i huvudsak i Röda Korsets folkhögskolas lokaler i Skärholmen mellan kl 9-15 måndag till fredag. De teoretiska studierna varvas med praktiska laborationer, exkursioner och studiebesök. I de fall det är möjligt kommer det  bedrivas visst tematiskt arbete som kan involvera andra kurser på skolan. Stadsodling kan komma att utgöra en del av biologiundervisningen. Räkna med att hemstudier utöver arbetet i skolan är nödvändigt för att klara av studierna.

Kursmål
Efter avslutade studier ska du:

  • Ha uppnått goda studieresultat och fått behörighet i Biologi 1 och 2, Fysik 1a och 2, Kemi 1 och 2 samt Matematik 3c och 4.
  • Vara behörig att söka dig vidare till önskad utbildning på högskola och universitet.
  • Känna till naturvetenskapliga teorier och metoder inom flera områden som teknik, medicin, miljö och samhälle.
  • Fått träning i att tolka och granska naturvetenskapliga resultat.
  • Känna till aktuell naturvetenskaplig forskning och de etiska diskussioner som naturvetenskapliga framsteg tvingar fram.
  • Förstå hur de olika ämnena samverkar i strävan efter ett hållbart samhälle.

Antagningsvillkor
Minst två års studier på gymnasium, folkhögskola eller motsvarande.
Vilken av våra allmänna kurser som passar dig bäst avgör vi i samråd utifrån dina tidigare behörigheter och förkunskaper.
Alla sökande kallas till antagningsintervju. Dokument från tidigare studier ska laddas upp tillsammans med ansökan eller tas med vid intervjutillfället.

Praktisk info
Du förväntas köpa den kurslitteratur som behövs för kursen. Ibland tillkommer även utgifter för studiebesök och dylikt.
Skolan tar ut en materialavgift på 1000 kronor per termin på samtliga kurser.