Naturvetenskapligt basår – inriktning hållbar utveckling

Naturvetenskapligt basår

Intresserad av hållbar utveckling? Vill du bli läkare, ingenjör eller fördjupa dig i naturvetenskapliga ämnen? Det naturvetenskapliga basåret på Röda Korsets folkhögskola gör det möjligt för dig att nå dina mål! Tre terminer heltidsstudier.

Naturvetenskapen undersöker förutsättningarna för att människor och andra organismer ska kunna finnas till. Kursen fördjupar sig i biologins betydelse för individ och samhälle, till exempel hur vårt sätt att leva påverkar hälsa, levnadsförhållanden och hållbar utveckling på ett större plan. Inom fysiken får du möjlighet att öka förståelse för fysikens betydelse för individ och samhälle inom teknik, medicin och hållbar utveckling. Inom kemin kommer du insyn i kemins betydelse för individ och samhälle, till exempel inom klimat och miljö och inom människokroppen och utveckling av nya läkemedel. Matematiken studeras i direkt anslutning till naturvetenskapliga tillämpningar för att sätta ämnet i ett sammanhang och bättre förstå begrepp och abstrakta modeller.

Teoretiska studier varvas med praktiska laborationer och studiebesök.

På Röda Korsets folkhögskola förekommer en del gemensamma föreläsningar och workshops under läsåret med teman som demokrati, mänskliga rättigheter och hållbarhet. I början av terminen anordnas en gemensam friluftsdag för alla kurser på skolan. För oss på Röda Korsets folkhögskola är det viktigt att uppmuntra och stärka varje deltagare. Var och en ska känna sig välkommen, delaktig och veta sina styrkor. Nyckeln till studiemotivation och självständighet är självkänsla.

Efter avslutad kurs förväntas deltagarna:

  • ha uppnått goda studieresultat och fått behörighet i Biologi 1 och 2, Fysik 1a och 2, Kemi 1 och 2 samt Matematik 3c och 4
  • vara behörig att söka vidare till önskad utbildning på högskola och universitet
  • känna till naturvetenskapliga teorier och metoder inom flera områden som teknik, medicin, miljö och samhälle fått träning i att tolka och granska naturvetenskapliga resultat känna till aktuell naturvetenskaplig forskning och de etiska diskussioner som naturvetenskapliga framsteg tvingar fram
  • förstå hur de olika ämnena samverkar i strävan efter ett hållbart samhälle.

Undrar du över kursens innehåll kan du kontakta kursansvarig Daniel Johnson

KURSINFORMATION

Kurstid:
25/8 2021 – 1/12 2022
Obs! Tre terminer
Studierna är på heltid och är studiemedelsberättigande.

Materialkostnad:
1000 kr/termin.
Kostnad för läromedel och studiebesök tillkommer.

Anmälan och antagning:
Sista ansökningsdag 15 april, därefter löpande antagning.
Minst två års studier på gymnasium, folkhögskola eller motsvarande. 
Alla sökande kallas till antagningsintervju. Dokument från tidigare studier ska laddas upp tillsammans med ansökan eller tas med vid intervjutillfället. Vi rekommenderar dig att repetera kursinnehållet i Matematik 1 och 2 så att du är väl förberedd för att studera på basåret. 

Kursansvarig:
Daniel Johnson