Naturvetenskapligt basår – inriktning hållbar utveckling

Naturvetenskapligt basår

Vill du plugga vidare på en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på universitet eller högskola, men behöver komplettera din gymnasiebehörighet med naturvetenskapliga ämnen?

Då är vårt naturvetenskapliga basår din chans att nå dina mål! Studier på Röda Korsets folkhögskola är en interaktiv studieresa där ditt intresse för naturvetenskapen och hållbarhet får ta plats i klassrummet. Hos oss kommer du att studera i en mindre undervisningsgrupp med ett starkt lärarstöd. Inriktningen mot hållbar utveckling gör kursen ännu mer relevant för att möta framtidens utmaningar.

Vår ambition med kursen är att ge dig verktygen att utveckla en förmåga att studera naturvetenskapliga ämnen som varar för livet, inte bara de behörigheter du behöver. 

Naturvetenskap beskriver, förutser och skapar förståelse för naturen, genom observationer och experiment kan den fysiska världen omkring oss förklaras.

På vårt Naturvetenskapliga basår får du följa med på en kunskapsresa som förklarar hur kemiska reaktioner, celler i vår kropp och rörelser i den fysiska verkligheten omkring oss hänger ihop. Studier i fysik, kemi och biologi används för att ge dig ett samband i hur världen omkring dig fungerar, och ger dig svar på frågor allt ifrån mikroskopiska fenomen till rörelser av planeter och stjärnor.

Du får läsa om biologins och fysikens betydelse för individer och samhället och koppla samman hur vårt sätt att leva påverkar hälsa, levnadsförhållanden och hållbar utveckling på ett större plan. Inom kemin kommer du få insyn i kemins betydelse för till exempel klimat och miljö och utveckling av nya läkemedel.

Matematik är naturvetenskapens språk, utan att kunna beräkna sannolikheten för ett visst utfall eller matematiskt säkerställa att ett händelseförlopp beror på en viss faktor saknar naturvetenskapliga analyser trovärdighet. Matematiken studeras därför så ofta som möjligt i direkt anslutning till naturvetenskapliga tillämpningar för att sätta ämnet i ett sammanhang och så att du lättare förstår begrepp och abstrakta modeller.

Alla ämnen studeras parallellt. De behörighetsgivande kurserna är: Biologi 1, Fysik 1a, Kemi 1 och Matematik 3c som läses under en och en halv termin. Följt av Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4

Teoretiska studier kommer att varvas med praktiska moment och studiebesök.

På Röda Korsets folkhögskola förekommer en del gemensamma föreläsningar och workshops under läsåret med teman som demokrati, mänskliga rättigheter och hållbarhet. I början av terminen anordnas en gemensam friluftsdag för alla kurser på skolan.

För oss på Röda Korsets folkhögskola är det viktigt att uppmuntra och stärka varje deltagare. Var och en ska känna sig välkommen, delaktig och veta sina styrkor. Nyckeln till studiemotivation och självständighet är självkänsla.

Efter avslutad kurs förväntas du som deltagare:

  • ha uppnått goda studieresultat och fått behörighet i kurserna Biologi 1 och 2, Fysik 1a och 2, Kemi 1 och 2 samt Matematik 3c och 4
  • känna till naturvetenskapliga teorier och metoder inom flera områden som biomedicin, miljöteknik, analytisk kemi och matematiska metoder 
  • fått träning i att tolka, granska och analysera naturvetenskapliga fenomen och samband
  • känna till aktuell naturvetenskaplig forskning och de etiska diskussioner som naturvetenskapliga framsteg tvingar fram
  • förstå hur de olika ämnena samverkar i strävan efter ett hållbart samhälle

Du ska fylla minst 18 år det år kursen börjar. Det är viktigt att du har goda kunskaper i svenska för att kunna följa kursen då föreläsningar och instruktioner ges på svenska. 

Antagningskravet är minst två års godkända studier på gymnasium, folkhögskola eller motsvarande. Samt en godkänd behörighet i kursen Matematik 2. Fullständig grundläggande behörighet till högskolan är meriterande, men inte ett krav.

Dokument som intygar behörigheter/betyg från tidigare studier ska laddas upp tillsammans med ansökan!  Andra dokument t.ex. diplom från fristående kurser, universitet eller rekommendationer från arbetsgivare undanbedes.

Alla sökande kommer att kontaktas löpande. Behöriga sökande kallas till antagningsintervju.

Ett bra tips inför kursstart är att repetera kursinnehållet i Matematik 1 och 2 så att du är väl förberedd för att studera på basåret.

Undrar du över kursens innehåll är du välkommen att maila till Anna Bogmer

KURSINFORMATION

Kurstid:
25/8 2021 – 1/12 2022
OBS! Tre terminer
Studierna är på heltid och är studiemedelsberättigande.

Avgift:
Undervisningen är gratis. Du betalar en serviceavgift som är 2000 kr för läsåret. Den täcker försäkring, licenser och visst material. Avgiften faktureras i början av terminen. 

Anmälan och antagning:
Sök nu till höstens kurs. I mån av plats tar vi emot ansökningar fram till kursstart.

Antagningskrav

Kontaktperson för kursen:
Anna Bogmer