Vårdbiträdesutbildning på grundnivå

för dig som vill arbeta inom vård och omsorg

Vårdbiträdesutbildningen är en utbildning på grundnivå på Röda Korsets folkhögskola i Skärholmen, Stockholm. Kursen vänder sig till dig som vill arbeta inom vård och omsorg och samtidigt förbättra din svenska. Förutom grundläggande ämnen som svenska, samhällskunskap och datakunskap studerar du ämnen som har med bemötande och vård och omsorg att göra. I kursen ingår en arbetsplatsförlagd praktik på 10 veckor. Efter genomgången kurs får du ett intyg, inte betyg.

Du får lära dig om grunderna inom vård och omsorgsarbete. Det innebär att du lär dig om hur kroppen fungerar, våra vanligaste sjukdomar, åldrande, hygien, hälsa, friskvård och motion. Bemötandefrågor, hur vi kommunicerar med varandra och betydelsen av etik och människosyn i mötet med andra människor är en viktig del av kursen. Du får utveckla och fördjupa ditt språk med ord och begrepp som hör hemma inom vård- och omsorgsarbete. Samhällsorientering med inriktning på sociala frågor och frågor som rör vård och omsorg är också en del av kursen. Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) inom hemtjänst och äldrevård.

Efter avslutad kurs förväntas deltagarna:

  • ha grundläggande kunskaper inom vård och omsorg
  • kunna förstå sin egen roll och betydelse i bemötandefrågor
  • kunna uttrycka sig på svenska i tal och skrift i nivå att klara ett arbete inom vård och omsorg
  • ha personliga arbetserfarenheter från hemtjänst och äldreomsorg
  • ha kunskaper om regler, lagar för arbete inom vård och omsorg
  • ha tillräckligt god samhällsorientering för att förstå och hantera vardagsnära situationer

Undrar du över kursens innehåll kan du kontakta Lena Ericson
lena.ericson@redcross.se

KURSINFORMATION

Kurstid:
25/8 2021 – 1/6 2022
Studierna är på heltid och är studiemedelsberättigande.

Materialkostnad:
1000 kr/termin
Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Anmälan och antagning:
Sista ansökningsdag 15 april 2021, därefter löpande antagning.
Du bör ha SFI D eller motsvarande kunskaper i svenska.

Kursansvarig:
Lena Ericson