Aktiv i Sverige – Baskurs

LÄS MER SVENSKA PÅ GRUNDNIVÅ

kunskapsutbyte är en viktig del av att läsa på folkhögskola

Aktiv i Sverige är en baskurs på grundskolenivå på Röda Korsets folkhögskola i Stockholm.
Kursen är för dig som vill lära dig mer svenska för att kunna söka jobb eller studera vidare.
Du studerar svenska, samhällskunskap, matematik och grundläggande datakunskap.
På vårterminen får du möjlighet att praktisera några veckor på en arbetsplats. 
Beroende på vad du behöver kan du läsa kursen på ett eller två år.

De ämnen som ingår i Aktiv i Sverige är svenska, samhällskunskap, matematik och grundläggande datakunskap. I kursen ingår även olika typer av studiebesök i Stockholmsområdet för att lära känna det svenska samhället.

Undervisningen sker i mindre klasser i en trygg miljö och du studerar både individuellt och i grupp. Du lär dig mycket i samtalet med dina kurskamrater och lärare. Ibland sker undervisningen i temaform tillsammans med andra kurser på skolan.


Du får användbar information om arbetslivet och på vårterminen får du möjlighet att praktisera några veckor på en arbetsplats.

    Efter avslutad kurs förväntas deltagarna:
  • kunna uttrycka sig på svenska i tal och skrift för att kunna klara vardagens olika sammanhang, t ex söka arbete, arbeta eller fortsätta studera
  • kunna läsa och förstå texter av olika slag
  • ha mod att påverka din egen situation och stå på egna ben
  • ha de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna söka arbete eller studera vidare på gymnasienivå
  • känna till Sveriges styrelseskick och valsystem, rättsväsendet samt medborgarens rättigheter och skyldigheter
Kursen syftar också till att stärka deltagarna i att våga hävda sin personlighet och uppskatta sina tidigare erfarenheter. Röda Korsets folkhögskola vill ge ett bredare perspektiv på samhället och arbetsmarknaden och uppmuntra till ett engagemang i samhällsfrågor.

Undrar du över kursens innehåll är du välkommen att kontakta kursansvarig Samad Kader.

KURSINFORMATION

Kurstid:
25/8 2021- 1/6 2022
Studierna är på heltid och är studiemedelsberättigande.

Avgift:
Undervisningen är gratis. Du betalar en serviceavgift som är 2000 kr för läsåret. Den täcker försäkring, licenser och visst material. Avgiften faktureras i början av terminen. 

Anmälan och antagning:
Ansökan är öppen, vi antar löpande.
Du bör ha SFI C eller D eller motsvarande kunskaper i svenska.

Kursansvarig:
Samad Kader

 

Video från grundkursen Aktiv i Sverige

En dag i mars gick deltagarna på Aktiv i Sverige en utbildning i Första Hjälpen. Här kan du se en film från den dagen.