Allmän kurs

Vad är en allmän kurs?

Allmän kurs är för dig som vill läsa in grundskola eller gymnasium. Vi skiljer på baskurs och behörighetsgivande kurs. 

Baskurser passar dig som har kunskaper motsvarande SFI C eller D och vill få djupare kunskaper i svenska och samhälle. Du kan också läsa en grundläggande vårdbiträdesutbildning!

Behörighetsgivande kurser ger dig möjlighet att läsa in gymnasiet och få behörighet till att läsa på högskola eller universitet. Hur lång tid du behöver studera beror på vad du har med dig sedan tidigare.

Vårt naturvetenskapliga basår är en allmän kurs för dig som redan har, eller nästan har, grundläggande behörighet och vill få särskild behörighet till naturvetenskapliga högre studier.