Allmän kurs

Vad är en allmän kurs?

Våra allmänna kurser är indelade i två olika grenar; baskurser och behörighetsgivande kurser.

Baskurser är för dig som har kunskaper motsvarande SFI C eller D och vill fördjupa dina kunskaper i svenska och samhälle. Nu finns även vårdbiträdesutbildning!

Behörighetsgivande kurser ger dig möjlighet att läsa in gymnasiet och få behörighet till högre studier. Hur lång tid du behöver studera beror på vad du har med dig sedan tidigare.

Vårt naturvetenskapliga basår är en allmän kurs för dig som redan har, eller nästan har, grundläggande behörighet och vill få särskild behörighet till naturvetenskapliga högre studier.