Läs mer svenska på grundnivå

AKTIV I SVERIGE
baskurs år 2 (grundnivå)

IMG_9363

MÅLGRUPP

För dig som vill lära dig mer svenska för att kunna söka arbete eller studera vidare. Studier i svenska, samhällskunskap, matematik samt grundläggande datakunskap. Grundskolenivå. Du får även information om arbetslivet och tillfälle att göra kortare praktiker.

LÄRANDEMÅL

Efter kursen skall deltagarna kunna

  • uttrycka sig på svenska i tal och skrift för att kunna klara sig i vardagen i olika sammanhang, t ex söka arbete, arbeta eller fortsätta studera
  • läsa och förstå texter av olika slag
  • ha mod att påverka sin egen situation och stå på egna ben
  • ha grundläggande kunskaper som krävs för att kunna söka arbete eller studera vidare på gymnasienivå
  • känna till Sveriges styrelseskick och valsystem, rättsväsendet samt medborgarens rättigheter och skyldigheter

ANTAGNINGSVILLKOR

Du bör ha SFI D, eller motsvarande kunskaper. Före antagningen kallas du till intervju.

KURSLÄNGD

Två terminer. Studiemedelsberättigande heltidsstudier.

KURSSTART

Nästa kurs startar 24 augusti 2020 och pågår fram till 28 maj 2021.

MATERIALKOSTNAD

Materialkostnad 2000 kronor/ läsår samt kostnader för kurslitteratur och studiebesök. För att bekräfta din plats betalar du 300 kronor som utgör ett förskott på materialkostnaden. För finansiering kontakta CSN.

ANSÖKAN

Sista ansökningsdag 15 april. Vi tar även emot ansökningar efter detta datum i mån av plats.

För mer information kontakta kursansvarig:

Shirwan Mohammed
shirwan.mohammed@redcross.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.