Naturvetenskapligt basår med inriktning hållbar utveckling 3 terminer

Nästa kursstart: Januari 2020

Vid frågor kontakta kursansvarig Daniel Johnson.
daniel.johnson@redcross.se

Det naturvetenskapliga basåret med inriktning hållbar utveckling riktar sig till dig som är klar med gymnasiet, eller nästan klar, men vill komplettera din utbildning med inriktning på naturvetenskapliga ämnen. Utbildningen kan ge dig särskild behörighet som motsvarar naturvetenskapligt program på gymnasiet och ger dig möjlighet att söka till högskoleutbildning. Du läser kurserna Matematik 3c+4, Fysik 1+2, Biologi 1+2 och Kemi 1+2 med särskilt fokus på frågor som rör hållbar utveckling. Vi rekommenderar dig att repetera kursinnehållet i Matematik 1 och 2 så att du är väl förberedd för vidare studier.

Kursinnehåll
Vårt jordklot är utsatt för stora påfrestningar och genom den här utbildningen får du verktyg för att förstå de naturvetenskapliga processerna men också de samhälleliga utmaningarna för att uppnå ett hållbart samhälle. Naturvetenskapen undersöker förutsättningarna för att människor och andra organismer ska kunna finnas till. Kursen ger möjlighet att utveckla förståelsen för biologins betydelse för individ och samhälle, till exempel hur vårt sätt att leva påverkar hållbar utveckling, hälsa och levnadsförhållanden. Inom fysiken får du möjlighet att utveckla förståelse av fysikens betydelse för individ och samhälle inom teknik, medicin och hållbar utveckling. Inom kemin kommer du att få möjlighet att utveckla förståelse av kemins betydelse för individ och samhälle till exempel inom klimat och miljö och inom människokroppen och utveckling av nya läkemedel. Matematiken studeras i direkt anslutning till naturvetenskapliga tillämpningar för att sätta ämnet i ett sammanhang och bättre förstå begrepp och abstrakta modeller.

Kursupplägg
Det är heltidsstudier och studierna bedrivs i huvudsak i Röda Korsets folkhögskolas lokaler i Skärholmen mellan kl 9-16 måndag till fredag. De teoretiska studierna kommer dock att varvas med praktiska laborationer men även exkursioner och studiebesök. Laborationerna kommer att utföras i andra lokaler. I de fall det är möjligt kommer det också bedrivas visst tematiskt arbete som kan involvera andra kurser på skolan. Stadsodling kan komma att utgöra en del av biologiundervisningen. Räkna med att hemstudier utöver arbetet i skolan är nödvändigt för att klara av studierna.

Kursmål
Efter avslutade studier ska du:

  • Ha uppnått goda studieresultat och fått behörighet i Biologi 1 och 2, Fysik 1 och 2, Kemi 1 och 2 samt Matematik 3c och 4.
  • Vara behörig att söka dig vidare till önskad utbildning på högskola och universitet.
  • Känna till naturvetenskapliga teorier och metoder inom flera områden som teknik, medicin, miljö och samhälle.
  • Fått träning i att tolka och granska naturvetenskapliga resultat.
  • Känna till aktuell naturvetenskaplig forskning och de etiska diskussioner som naturvetenskapliga framsteg tvingar fram.
  • Förstå hur de olika ämnena samverkar i strävan efter ett hållbart samhälle.

Antagningsvillkor
Minst två års studier på gymnasium, folkhögskola eller motsvarande, eller minst ett års studier på gymnasienivå och minst ett års arbetslivserfarenhet.
Vilken av våra allmänna kurser som passar dig bäst avgör vi i samråd utifrån dina tidigare behörigheter och förkunskaper.
Alla sökande kallas till antagningsintervju. Dokument från tidigare studier ska laddas upp tillsammans med ansökan eller tas med vid intervjutillfället.

Nästa Kursstart
Januari 2020.

Praktisk info
Du förväntas köpa den kurslitteratur som behövs för kursen. Ibland tillkommer även utgifter för studiebesök och dylikt.
Skolan tar ut en materialavgift på 1000 kronor per termin på samtliga kurser.