Välkommen på öppet samtal och ljusmanifestation den 6 december

Ett medmänskligt samhälle med trygghet för alla

Den 6 december öppnar vi upp portarna till ett öppet samtal om hur vi ska förebygga dödligt våld i förorten. Det efterföljs sedan av en ljusmanifestation på Skärholmens torg.

Röda Korsets folkhögskola har tröttnat på att se unga människor dödas i unga år i ett allt grövre våld. Vi lider med mammor, pappor, släkt och vänner som förlorar sina kära i ung ålder. Vi lider också med alla som bor i de områden som är extra våldsutsatta och som inte kan vara i det offentliga rummet på lika villkor.

Skolans kursråd anordnar den 6 december ett öppet samtal och seminarium  där vi bjuder in personer som vi på olika sätt tror kan vara en del av lösningen.

Med ledorden ”förstå, motverka och förändra” bjuder vi därför in till ett öppet samtal om det dödliga våldet i förorten. Socialborgarrådet Jan Jönsson kommer att dela scenen med bland andra:
Leila Abdi Ishaq, ordförande för Somaliska föräldraförbundet
Emil Häggbom, coach på Passus/Fryshuset
SYV:are från  Grindtorpsskolan,  arbetar aktivt med våldsprevention
Anhöriga till Shayan Gaff
mfl.

Vi avslutar sedan eftermiddagen med en ljusmanifestation för medmänsklighet på Skärholmstorget.

Samtalet och seminariet hålls i skolans lokaler från klockan 12.30
Ljusmanifestationen startar på Skärholmens torg kl 15.30

Mer information hittar du i vårt facebookevent:

För frågor kring dagen, kontakta vår samordnare  Desiré Dannberg
desire.dannberg@redcross.se