Asyl och migration i praktiken – platser kvar!

Vill du lära dig mer om asylfrågor och processen kring migration? Vår kurs Asyl och migration i praktiken ger dig praktiska verktyg för att arbeta ideellt eller professionellt med frågorna. Höstens kurs har några platser kvar – sök den idag.

Läs mer här!