Samtal om fred

Välkomna till samtal om fred på Röda Korsets folkhögskola!

I oktober 2014 arrangerade Yennenga Progress en
fredskonferens i Örebro, där Margot Wallström, Dr Denis
Mukwege, Stefan Einhorn och många fler medverkade. Men
vad händer efter en konferens? Hur kan vi ta tag i frågor
som behandlats? Hur kan vi praktiskt jobba för fred? Utifrån
filmade intervjuer med de medverkande samtalar vi om vad
vi kan göra.

Tid: Måndag 23 mars 10.30 till 12.00

Medverkande: Marika Griehsel – journalist och filmare,
Stina Berge – Yennenga Progress, personal från Röda Korsets
internationella avdelning samt lärare och kursdeltagare, Röda
Korsets folkhögskola

Obs! Du behöver inte studera på skolan för att delta.

fred (2)