Premiär för filmen CSN – strukturellt hinder!

Under hösten har 3 av våra deltagare gjort en film om problem som man som studerande stöter på med regelverket kring csn. Filmen är gjord inom projektet Inkludera mera, ett projekt där en grupp folkhögskolor vill ta på sig ansvaret att bidra till ett mer inkluderande samhälle.