Dokumentär i världen nominerade till Stockmotion!

Stockmotion är en ny filmfestival med premiär den 10 oktober. Två av kursen Dokumentär i världens filmer från Uganda är nominerade i klassen dokumentärfilm.

http://www.stockmotion.se/filmer/hush-hush-stories

http://www.stockmotion.se/filmer/kampiringisa-a-childhood-behind-bars

imprisoned