Ett hopp för Skärholmen!

Kom och hoppa med oss på Skärholmstorget för att visa att du stödjer ett öppet samhälle för gemenskap utan rasism! Vi samlas utanför Röda Korsets folkhögskola på Bredholmstorget 14 kl 12:15 fredagen den 16 maj. Vi går tillsammans till Skärholmstorget där vi ska lyssna på Alex Bengtsson från Expo som ska prata om vikten av ett samhälle som håller ihop. Vi manifesterar vår aktion med ett hopp för gemenskap!
Med Ett hopp för Skärholmen vill vi ansluta oss till Expos initiativ att uppmuntra lokala antirasistiska grupper för gemenskap. Vi vill stå upp för ett samhälle där allas rättigheter tillgodoses och där alla kan delta i samhällslivet på lika villkor. För att detta ska vara möjligt måste vi mötas över gränser, hjälpas åt att rasera fördomar och visa att gemenskap är ett bättre alternativ än splittring. Vi vill samtidigt uppmuntra alla att rösta i valet till EU!På Röda Korsets folkhögskola möts människor från hela världen med en gemensam ambition att utvecklas och lära tillsammans. Vi jobbar just nu med projektet Inkludera mera som syftar till att utveckla metoder för att motverka rasism och skapa ett mer inkluderande samhälle tillsammans med 34 andra folkhögskolor och lokala ungdomsorganisationer. I takt med att samhällsklimatet hårdnar alltmer och öppet rasistiska och nazistiska grupper tar plats på våra gator vill vi vara med och visa på att en annan väg är möjlig, nämligen gemenskap!

https://www.facebook.com/events/544826645627571/