Lediga kursplatser

15maj

Det finns fortfarande möjlighet att söka in till platser till några kurser!
Intervjuer sker löpande. Du anmäler dig lättast genom kursanmälan på hemsidan: https://rodakorsetsfolkhogskola.com/kursanmalan/
Vid frågor, kontakta oss på fhsk@redcross.se eller tel. 08-6801871.

Annonser